KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studium zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Piastowa

 

Spis treści:
  1. Początek
  2. Spis rysunków
  3. Informacje ogólne
  4. Uwarunkowania
  5. Kierunki zagospodarowania
  6. Uzasadnienie
  7. Załącznik do studium – materiał planistyczny

Dokumenty w formacie PDF:

załączniki do pobrania poniżej

 

 

Załączniki: