KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZHP

Związek Harcerstwa Polskiego

 

 

Chorągiew Stołeczna ZHP
Hufiec Piastów im. prof. hm. Aleksandra Kamińskiego "Kamyka"

ul. 11-go Listopada 8

email: piastow@zhp.pl

piastow.zhp.pl

 

Organizacja Pożytku Publicznego nr KRS 0000268913

Hufiec Piastów jest terenową jednostką organizacyjną Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego.

Związek Harcerstwa Polskiego jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem zuchów, harcerzy oraz instruktorów i seniorów, otwartym dla wszystkich, bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie. Jako jedyna polska organizacja harcerska należy do światowych organizacji skautowych: Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS), Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) oraz Międzynarodowego Bractwa Skautów i Przewodniczek (ISGF).

Naszą misją jest wychowywanie dzieci i młodzieży, czyli wspieranie ich we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. W pracy z młodzieżą ZHP stosuje sprawdzoną w czasie prawie stu lat metodę harcerską, która wskazuje sposób wychowania młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli poprzez uczenie w działaniu i pracę w małych grupach. W oparciu o stymulujące i rozwijające programy. Harcerskie wychowanie wspiera kodeks wartości, jakim jest Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie.

Naszą misję realizujemy poprzez organizację cotygodniowych zbiórek dla ponad 230 zuchów i harcerzy, które odbywają się we wszystkich piastowskich szkołach podstawowych i gimnazjach.

Na roczną działalność Hufca składają się również następujące działania organizacyjne:

• Sztab finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
• Piastowski Festiwalu Piosenki Harcerskiej "BOMBA",
• Rajd pieszy i rowerowy "Szlakiem Naszej Historii" na terenie Piastowa,
• Harcerska Akcja Letnia w postaci kolonii zuchowej i obozu harcerskiego,
• Organizacja biwaków i rajdów,
• Udział w imprezach rocznicowych i patriotycznych.

Hufiec Piastów korzysta z dofinansowania zadań ze środków Gminy Piastów, dotacji Kuratorium Oświaty na organizację letniego wypoczynku, wpłat z 1% oraz sponsorów.

Działalność naszego Hufca opiera się na społecznej pracy ok. 20 instruktorów.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej naszego hufca: www.piastow.zhp.pl

Trochę historii

Harcerstwo piastowskie jest organizacją, która była zaczynem do powstawania innych organizacji. Harcerze inspirowali powstanie OSP i byli jej aktywnymi członkami, angażowali się w rozwój idei rywalizacji sportowej, wspierali tworzenie organizmu gminnego.

Zaczęło się w 1918 roku od terenowego zastępu 1 Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej, która 1919 roku została 1 Utracką (dawna nazwa Piastowa) Drużyną Harcerską im. Stefana Czarneckiego.W roku 1922 powstaje także 1 Piastowska Żeńska Drużyna Harcerska im. Anieli Szycówny. Ukoronowaniem rozwoju, a właściwie - rozkwitu tej drużyny było poświęcenie sztandaru, które odbyło się w kwietniu 1925 roku. W kilka miesięcy później nastąpił podział drużyny na: 1 Utracką Pożarną Drużynę Harcerską im. Stefana Czarnieckiego i 2 Utracką Drużynę Harcerską im. Cypriana Godebskiego. Pożarnikami zostali starsi harcerze, powyżej 15 lat. Już w maju 1926 roku 1 Piastowska (zmiana nazwy osady) Pożarna Drużyna Harcerska wzięła udział w konkursie drużyn specjalnych z Mazowsza i te zawody wygrała. Nagrodą był cenny sprzęt gaśniczy, pierwszy z prawdziwego zdarzenia w Piastowie. Harcerze w roku 1929 zorganizowali chór harcerski, który występował wielokrotnie z powodzeniem także poza Piastowem. Jeszcze bardziej spektakularne były sukcesy sportowe. Druh Zygmunt Kosewski (wymyślił nazwę Piastów dla osady Utrata) zwyciężył w biegu na 100 m i skoku w dal na zawodach rozegranych podczas Zlotu Skautów Słowiańskich w Czechosłowacji.

Pod koniec 1930 roku Komenda Chorągwi Mazowieckiej dokonała uporządkowania numeracji drużyn. Piastowowi przypadł Nr 21. Tak powstała 21 Mazowiecka Drużyna Harcerska. W marcu 1933 zorganizowano Gromadkę Zuchów w Piastowie, która w 1935 przekształciła się w 150 Mazowiecką Drużynę Harcerską im. Adama Skwarczyńskiego w Piastowie działającą przy Szkole Podstawowej Nr 1. W roku 1935 powstała także 132 Mazowiecka Drużyna Harcerska im. ppłk. Lisa - Kuli przy Szkole Podstawowej Nr 2.

Ostatnim ważnym dokonaniem przedwojennych harcerzy z Piastowa było zajęcie II miejsca w ogólnopolskich zawodach Harcerskich Drużyn Pożarniczych przeprowadzonych w Swarzędzu k/ Poznania w czerwcu 1939 roku. Od sierpnia tego roku druhowie działali w Harcerskim Pogotowiu Wojennym wypisując i dostarczając karty mobilizacyjne.