KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miejska Biblioteka Publiczna

Biblioteka Główna

ul. Warszawska 24

biblioteka@piastow.pl

jtwh@interia.pl

www.piastow.naszabiblioteka.com

tel., fax: 0 22 723 65 54

  Dyrektor - Wiesława Poznańska

Biblioteka Miejska na popularnym serwisie społecznościowym Facebook

Godziny pracy biblioteki:

 • poniedziałek: 1300 - 2000
 • wtorek: 1300 - 1800
 • środa: 1000 - 1800
 • czwartek: 1300 - 1800
 • piątek: 1300 - 2000
 • sobota: 900 - 1400 (w okresie wakacyjnym - nieczynna)

Czytelnia: 7 miejsc.

Zbiory ogółem 22 870 woluminów, w tym:

 • książki 22 832 woluminów,
 • czasopisma 15 tytułów, 38 woluminów,
 • kaset wideo 449 (tylko sfilmowane lektury szkolne).

 

Nowości książkowe

 

Usługi biblioteczne: wypożyczanie, informacja bibliograficzna, biblioteczna i rzeczowa.
Biblioteka posiada system komputerowy MAK z własnymi bazami danych, w tym katalog kaset wideo.

Biblioteka została założona w 1934 roku i jest finansowana przez Urząd Miasta.

Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 1

al. Tysiąclecia 5

tel.: 665-206-188

Czynna:

 • poniedziałki, wtorki, piątki: 1300 - 1800
 • środy: 1100 - 1600
 • czwartki: 1100 - 1800

Zbiory ogółem: 7 666 woluminów i 11 tytułów czasopism.

Usługi biblioteczne: wypożyczanie, informacja biblioteczna i rzeczowa.

Rok założenia 1974.

Miejska Biblioteka Publiczna Filia dla Dzieci

ul. Pułaskiego 6/8

tel.: 665-206-189

Czynna:

 • poniedziałki, wtorki, piątki: 1300 - 1800
 • środy: 1100 - 1600
 • czwartki: 1100 - 1800

Zbiory ogółem: 6 107 woluminów i 12 tytułów czasopism.

Kierunek gromadzenia zbiorów: literatura dla dzieci i młodzieży.

Usługi biblioteczne: wypożyczanie, informacja biblioteczna i rzeczowa.

Rok założenia 1970.

Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 2

al. Tysiąclecia 5

tel.: 665-206-190

Czynna:

 • poniedziałki, wtorki: 1300 - 1800
 • środy, czwartki: 1100 - 1600
 • piątki: 1300 - 1800

Zbiory ogółem: 11 681 woluminów i 10 tytułów czasopism.

Usługi biblioteczne: wypożyczanie, informacja biblioteczna i rzeczowa.

Rok założenia 1980.

Zbiory

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie gromadzi piśmiennictwo ze wszystkich dziedzin wiedzy dla wszystkich grup użytkowników. Posiada literaturę piękną w języku polskim i angielskim, popularnonaukową oraz zbiór kaset wideo ze sfilmowanymi lekturami szkolnymi. Zbiory udostępniane są na miejscu i do domu, w wypożyczalni jest wolny dostęp do półek.

Zbiory literatury naukowej i popularnonaukowej zawierają książki z następujących dziedzin wiedzy: religioznawstwa, psychologii, socjologii, statystyki, ekonomii, polityki, prawa, administracji, wychowania, etnografii i folkloru, nauk matematyczno-przyrodniczych, medycyny, techniki, gospodarstwa domowego, sztuk pięknych, teorii i historii literatury, geografii, historii, sztuki.

Do dyspozycji uczniów szkół podstawowych i średnich jest stale aktualizowany i uzupełniany zestaw lektur szkolnych, opracowań oraz analiz i interpretacji utworów.

Biblioteka prenumeruje czasopisma, które (poza bieżącymi) można wypożyczać do domu.

Czytelnia w Piastowie jest czynna w godzinach otwarcia biblioteki. Udostępnia na miejscu księgozbiór podręczny tzn. encyklopedie, słowniki ogólne, słowniki językowe, przewodniki, kroniki i leksykony. Na okres 1 tygodnia można wypożyczyć podręczniki akademickie wykorzystywane przez studentów takich uczelni jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyższa Szkoła Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki, Wyższa Szkoła Finansów, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Wyższa Szkoła Celna, Wyższa Skoła Zarządzania, Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki, Wyższa Szkoła Dziennikarska itp.

Regulamin (wyciąg)

 1. Prawo do bezpłatnego korzystania z biblioteki mają stali mieszkańcy Piastowa, pozostali znajdujący się na terenie miasta Piastowa mogą wypożyczać po 1 woluminie jednocześnie wpłacając kaucję w wysokości 20 zł.
 2. Jednocześnie można wypożyczyć 1-5 książek na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc i czasopisma (bez numeru bieżącego).
 3. Biblioteka uczestniczy w systemie wypożyczeń międzybibliotecznych. Na zamówienie sprowadza książki z innych bibliotek do wykorzystania na miejscu w naszej czytelni. Koszty przesyłki pocztowej ponosi czytelnik.
 4. Istnieje możliwość wypożyczenia "książki mówionej" drogą wypożyczeń międzybibliotecznych dla osób niewidomych.

Linki

Bezpłatny dostęp do Internetu

W bibliotece głównej przy ul. Warszawskiej uruchomione zostały 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Z Internetu korzystać można w godzinach otwarcia biblioteki. Poniżej znajduje się regulamin korzystania ze stanowisk dostępowych.

Regulamin

 1. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 2. Komputery przeznaczone są do edycji tekstów, kor
 3. Stanowiska komputerowe przeznaczone są wyłącznie dla osób korzystających z Czytelni Naukowej. Użytkownicy zobowiązani są do dorzystania z niego tylko w celach naukowo-badawczych i edukacyjnych.
 4. zystania z baz danych i Internetu. Zabrania się korzystania z gier, odwiedzin stron o tematyce pornograficznej o erotycznej, korzystania z czatów, programów p2p oraz komunikatorów internetowych typu Gadu-gadu. Bramka sms itp., zakładania kont poczty elektronicznej (w Outlook itp.) i korzystania z nich.
 5. Limit czasu pracy w sesji internetowej wynosi maksymalnie 1 godzinę. Czas korzystania z dostępu do komputera może być ograniczony przez bibliotekarza.
 6. Przy komputerze może pracować tylko jedna osoba.
 7. Zabrania się instalowania na komputerach znajdujących się w Czytelni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz lub pobranego z Internetu.
 8. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywanie sprzętu, przełączanie i odłączanie klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcanie jednostek centralnych itp.
 9. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem i po zakończeniu należy poinformować bibliotekarza o wszystkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu.
 10. Zabrania się tworzenia plików i katalogów oraz zapisywania ich lokalnie na komputerze. Wszelkie pliki pozostawione przez użytkowników na komputerze będą kasowane.
 11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy przez bibliotekarza w dowolnym czasie. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika.
 12. Korzstający z usług mają obowiązek szanowania udostępnionego im sprzętu wraz z oprogramowaniem i są odpowiedzialni materialnie za straty powstałe z ich winy.
 13. Osoby korzystające ze stanowiska komputerowego powinny przestrzegać Regulaminu Stanowiska Komputerowego z dostępem do Internetu.
 14. Osoby nie przestrzegające w/w Regulaminu mogą zostać wyproszone. W przypadku powtarzania się takiej sytuacji mogą otrzymać okresowy lub bezterminowyzakaz korzystania z komputera.