KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miejski Ośrodek Kultury

ul. Warszawska 24
05 - 820 Piastów

tel./fax: 22 723 65 50
kom. 504 049 789

www.mokpiastow.pl
www.facebook.com/mokpiastow

    e-mail: mokpiastow@wp.pl
                 
mok@piastow.pl

 

 

  Dyrektor - p.o. Wanda Przybylak

Miejski Ośrodek Kultury jest instytucją samorządową. Jego siedziba mieści się w obiekcie z lat 30-tych XX w., w którym obok Ochotniczej Straży Pożarnej już przed II Wojną Światową mieścił się „Dom Ludowy”. W latach 50-tych powołano w nim Powiatowy Dom Kultury. W 1957 roku otwarto kino „Baśń”. Budynek zaliczany jest do ciekawych przykładów architektury socjalistycznej.

Głównym celem działalności MOK jest organizacja czasu wolnego i edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych. Chcemy rozwijać ciekawości świata, wzbogacać wyobraźnię oraz twórcze podejście do wielu zagadnień. Wszystkie działania dydaktyczno – wychowawcze zmierzają w kierunku rozwoju różnorodnych umiejętności oraz twórczej ich realizacji. Współpraca z nami rozwija uzdolnienia i pomaga odkryć piękno wewnętrznego bogactwa każdego człowieka bez względu na wiek. W znaczeniu organizacyjnym głównymi celami MOK są:

• animacja społeczno-kulturalna
• edukacja kulturalna
• promocja zjawisk artystycznych i kulturowych

W psychologiczno - socjologicznym znaczeniu kultury działalność placówki wkracza także w inne obszary, takie jak m.in.:

• wspieranie rozwoju osobowości,
• przygotowanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w kulturze,
• zapoznanie z różnego rodzaju środkami artystycznymi,
• umiejętność zaprezentowania się, przezwyciężanie strachu i tremy,
• redukcja napięć i frustracji dzięki osiąganym sukcesom artystycznym,
• pokazanie możliwości spędzania czasu wolnego w sposób twórczy,
• integracja z grupą, radość ze wspólnej zabawy i tworzenia.

MOK jest instytucją nowoczesną i otwartą na każdego, kto wyraża jakąkolwiek chęć twórczego spędzania swojego wolnego czasu. Dlatego ambicją kierownictwa jest dokładanie wszelkich starań i dążenie do tego, by było to miejsce poszukiwania, odnajdywania i rozwijania pasji, miejsce spotkań i twórczej samorealizacji.

Do stałych form działalności należą zajęcia prowadzone w poszczególnych sekcjach zainteresowań. Profesjonalni instruktorzy pomagają rozwijać umiejętności w wielu dziedzinach, takich jak: sztuki plastyczne, taniec nowoczesny i klasyczny, gra na instrumentach muzycznych, umiejętności wokalne, języki obce itd. Oprócz stałych propozycji nasza oferta jest na bieżąco dostosowywana do potrzeb kulturalnych mieszkańców Piastowa i okolic.

Miejski Ośrodek Kultury jest także otwarty na seniorów. W wyniku starań o włączenie ludzi starszych do systemu kształcenia powołano Piastowski Uniwersytet Trzeciego Wieku - najpopularniejszą w ostatnich latach formę edukacji ludzi starszych, istotną i potrzebną z uwagi na zachodzące w świecie zmiany demograficzne i ich konsekwencje. Piastowski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął działalność z końcem 2012 roku. Prowadzimy regularne wykłady oraz zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastykę, artystyczne „Darcie pierza”, trening pamięci, kursy komputerowe. Organizujemy wycieczki, wyjścia do teatru i spacery po Warszawie.

Poza etatowymi pracownikami-instruktorami MOK współpracuje z wieloma innymi specjalistami w poszczególnych dziedzinach. Dla pracowników MOK ważne jest to, aby każde dziecko, każdy człowiek mógł realizować tu swoje pasje i dzięki temu osiągać sukcesy w dziedzinach, którymi się interesuje.

Z pewności znaczącym elementem w działalności Miejskiego Ośrodka Kultury jest kino „Baśń” proponujące zawsze najnowszy repertuar filmowy. Kino istnieje od lat 50 XX w. W 2014 r. Kino przeszło częściową modernizację. Fundusze na ten cel pochodziły ze środków UM Piastowa, z dofinansowania Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków własnych MOK. Wyremontowane zostały ściany i sufit oraz położono nowe pokrycie dachowe na. Zamontowano nowe drzwi wejściowe i ewakuacyjne, oświetlenie, zadbano o właściwą dla tego miejsca akustykę. Dysponowanie salą widowiskową z własną sceną niejednokrotnie pozwalało plasować piastowski MOK w krajowej czołówce instytucji kulturalnych. W kinie organizowane są imprezy filmowe - seanse weekendowe najczęściej z filmami polskiej produkcji oraz filmami dla najmłodszych, edukacyjne projekcje dla szkół czy cykliczne maratony filmowe, a także imprezy poza filmowe, takie jak wokalne występy sceniczne, w tym imprezy skierowanie do osób niepełnosprawnych, wykłady PUTW, imprezy kabaretowe i debaty społeczne. Piastowski MOK działa także na płaszczyźnie upowszechnianie kultury i sztuki. Dlatego tak mocno kładziemy nacisk nie tylko na ilość, ale także, na jakość realizowanych projektów kulturalnych i edukacyjnych. Robimy wszystko, aby organizowane przedsięwzięcia o zasięgu miejskim, powiatowym oraz ogólnopolskim były interesujące i wartościowe, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Miejski Ośrodek Kultury umożliwia publicznie prezentowanie indywidualnych umiejętności podczas specjalnych pokazów i wystaw. MOK to również miejsce spotkań z twórcami kultury. Organizujemy wieczory literackie, koncerty, spektakle żywego słowa a także wystawy sztuki współczesnej. Na bieżąco współpracujemy także z indywidualnymi animatorami życia kulturalnego zarówno z Piastowa, jak i całego kraju oraz z zagranicy oraz innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami, fundacją, klubami spółdzielni mieszkaniowej, świetlicą środowiskowo-integracyjną, parafiami oraz przedszkolami i szkołami.

Wszystkich chętnych zapraszamy na zajęcia, które prowadzone są przez cały tydzień, a także na seanse filmowe w weekendy do Kina Baśń.
 

Z pozdrowieniami
Dyrektor MOK