KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezdomne zwierzęta

ZNALEZIONE ZWIERZĘTA:

W przypadku znalezienia zwierzęcia bezdomnego, błąkającego się, okaleczonego lub poszkodowanego w wypadku drogowym, należy dokonać zgłoszenia do Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pod numer (22) 770-52-46 w godzinach pracy Urzędu lub na Komisariat Policji w Piastowie pod numer (22) 723-64-47.

Miasto ma podpisaną umowę w ramach której bezdomne lub ranne zwierzęta są odławiane i udzielana jest im pomoc weterynaryjna. Znalezione na terenie Piastowa zwierzęta są przekazywane do adopcji lub do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Milanówku przy ul. Brwinowskiej 48.

MARTWE ZWIERZĘTA:

W przypadku znalezienia martwego zwierzęcia należy dokonać zgłoszenia do Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pod numer (22) 770-52-46 w godzinach pracy Urzędu lub na Komisariat Policji w Piastowie pod numer (22) 723-64-47.

Miasto ma podpisaną umowę ze Związkiem Międzygminnym „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie w zakresie zbierania, gromadzenia i utylizacji padliny.

ADOPTUJ PSIAKA - CZWORONOGI SZUKAJĄCE NOWEGO DOMU

Miasto Piastów zachęca mieszkańców do adopcji bezpańskich zwierząt znalezionych na jej terenie. W ramach adopcji zapewniamy sterylizację/kastrację oraz niezbędne szczepienia. Powyższe zabiegi wykonywane są na koszt miasta.

Znalezione na terenie miasta bezpańskie zwierzęta są przekazywane do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Milanówku przy ul. Brwinowskiej 48. Tam również psy czekają na swoich nowych właścicieli. Zachęcamy do pomocy czworonogom znajdującym się w tym schronisku.

Więcej informacji o działalności i zwierzętach oczekujących na dotychczasowych lub nowych właścicieli można znaleźć na: www.schroniskomilanowek.pl