KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zakres kompetencji Zastępcy Burmistrza

Zakres uprawnień i obowiązków:
1. Wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza,
2. Zastępowanie Burmistrza w czasie jego nieobecności,
3. Nadzorowanie pracy niżej wymienionych referatów:
- Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- Referatu ds. Inwestycji i Remontów
- Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami
- Referatu Urbanistyki i Architektury