KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacje dla Organizacji Pozarządowych

 

9. Międzynarodowa Konferencja Fundraisingu.

*************************************

Protokół Komisji Konkursowej

**************************************

Zaproszenie - Sieć pozarządowych instytucji rynku pracy

**************************************

Nowości z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 6 lutego 2015 r.

**************************************

Protokół Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty w konkursie na zlecenie i dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, kultury, kultury fizycznej i sportu, opieki wychowawczej oraz opieki nad zwierzętami w okresie od 1 lutego 2015 do 31 grudnia 2015 r.
 

****************************************

Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+

****************************************

KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

****************************************

Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw 

*****************************************

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

****************************************

Konkurs na projekty tematyczne

****************************************

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu udzielania, kontroli i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań publicznych Miasta Piastowa przez organizacje pozarządowe

****************************************

Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

*****************************************

Nowości z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 28 lipca 2014 r.

*****************************************

Nowości z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 14 lutego 2014 r.

*****************************************

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/960408.html

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/960079.html

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/960080.html

*****************************************

Nowości z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 30 stycznia 2014 r.

******************************************

Warszawa. Bezpłatne szkolenie w zakresie fundraisingu z ekspertami 

********************************************

Do przedstawicieli organizacji pozarządowych i Dyrektorów szkół podstawowych w Piastowie

********************************************

Porozumienie w sprawie partnerstwa i współpracy na rzecz rozwoju Miasta Piastowa

********************************************

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych

*********************************************

Wiadomości ngo.pl

*********************************************

Zaproszenie na warsztaty

*********************************************

Konkurs „Lider Przedsiębiorczości Roku"

*********************************************

Konkurs MAiC „Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego”

*********************************************

Microsoft rozpoczyna światowy program udostępniania "Office 365" organizacjom pozarządowym

**********************************************

Organizacje Pozarządowe - spotkanie i debata

**********************************************

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok”

**********************************************

Informacje o szkoleniach - Akademia NGO

**********************************************

Organizacje pozarządowe - konkursy

**********************************************

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

**********************************************

Nowości z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

**********************************************

VI edycja konkursu grantowego „Na dobry początek” o dofinansowanie projektów edukacyjnych

**********************************************

PROTOKÓŁ

**********************************************

Granty na dożywianie dzieci - trwa nabór wniosków

***********************************************

Konkurs Fundacji Dzieci Mazowsza

***********************************************

FEDERACJA MAZOWIA - rozpoczynamy rekrutację do projektu

O rozwoju i sile organizacji decyduje nie tylko wysoka jakość realizowanych usług i działań, lecz także przejrzystość finansowa i systematyczne zarządzanie, bez którego trudno zapewnić jej bezpieczeństwo i stabilność funkcjonowania.

Z myślą o organizacjach, które szukają pomocy i chcą się dowiedzieć, jak wzmocnić siłę swojej organizacji, potrzebują wsparcia w procesie jej rozwoju oraz chcą się dowiedzieć jakie korzyści idą za dobrze przygotowanym i przeprowadzonym procesem standaryzacji, rozpoczynamy rekrutację organizacji, które przy naszym wsparciu przystąpią do wdrażania standardów zarządzania organizacją i finansami w organizacji.

W ramach zaplanowanych działań oferujemy m.in. bezpłatne i dostosowane do indywidualnych potrzeb organizacji: konsultacje, doradztwo i eksperckie wsparcie, podczas którego zostaną szczegółową omówione normy, procesy oraz przygotowane wzory dokumentów z wybranego obszaru.

Naszą współpracę rozpoczniemy w lipcu 2013 od przeprowadzenia analizy stanu wyjściowego w organizacji oraz przygotowania rekomendacji do wdrażania. Wsparcie w procesie standaryzacji zakończymy w grudniu 2013 r.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 10 czerwca 2013 (poniedziałek). Szczegóły na temat rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na naszej stronie internetowej: KLIKNIJ

Osoba do kontaktu: Beata Żabka e-mail: b.zabka@mazowia.org.pl, tel. 22 652 22 66.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

*********************************************

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

*********************************************

Konkurs Lodołamacze 2013

*********************************************

Fundusze norweskie: Przedłużony nabór w programie dot. ochrony zdrowia

*********************************************

Konkurs "Fundusz Małych Grantów 2013": bezpieczeństwo drogowe

*********************************************

Otwarte spotkanie Koalicji Proste Granty w Warszawie

*********************************************

Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych ogłoszony przez Ministra Środowiska 

*********************************************

Oferta realizacji zadania publicznego - 01.04-30.06.2013.pdf

Oferta realizacji zadania publicznego - 14.08-25.08.2013.pdf

*********************************************

Spotkanie Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego - 19 marca 2013, godz. 17.00

Pierwsze spotkanie Forum odbędzie się 19 marca o godz. 17.00 w sali nr 21 w UM Pruszków.

Plan spotkania:

1. Raport z wykorzystania funduszu korkowego w Pruszkowie przedstawi autorka, p. Dorota Kutyła. Prezentacja będzie miała również charakter częściowo instruktażowo-szkoleniowy. Tak, aby inne stowarzyszenia, zainteresowane zdobyciem szerszej wiedzy odnośnie swojego otoczenia, mogły wykorzystać te doświadczenia w swojej działalności.

2. Dyskusja i decyzja odnośnie wysokości składki członkowskiej w Forum.

Jednocześnie informuję, że aby uzyskać informacje o bieżącej działalności Forum osoby zainteresowane powinny zwracać się bezpośrednio na adres ngo.pruszkow@gmail.com. Wraz z założeniem Forum, Federacja MAZOWIA przestaje koordynować spotkania organizacji pozarządowych w Pruszkowie i nie będzie już informować o działaniach Forum.

Z poważaniem i podziękowaniami za półtora roku czytania wiadomości o działaniach Pruszkowskiej Grupy Roboczej,

Paulina Sobieszuk

*************************************************

Zaproszenie na bezpłatne seminarium dla przedsiębiorców w Pruszkowie 20.03.2013

*************************************************

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza dodatkowy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

*************************************************

Relacja ze spotkania Pruszkowskiej Grupy Roboczej 15 stycznia + informacje o spotkaniu założycielskim Forum - 19 lutego 2013r.

**************************************************

Protokół Komisji Konkursowej dla rozpatrzenia ofert w konkursie na dofinansowanie zadań dla organizacji pozarządowych.

**************************************************

KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZADOWYCH

***************************************************

Uprzejmie przypominam o zbliżającym się spotkaniu Grupy, na którym będziemy rozmawiać o formie współpracy między organizacjami w ramach Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego - 12 grudnia 2012, godz. 16.30

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia,
Paulina Sobieszuk

***************************************************

Relacja z Konferencji Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego 15 listopada i zaproszenie na spotkanie 12 grudnia 2012

****************************************************

Konsultacje funduszy europejskich 2014-2020

****************************************************

Zaproszenie na Konferencję Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego - 15 listopada 2012 - aktualizacja programu

*****************************************************

ZAPROSZENIE NA IX MAZOWIECKIE FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH

*****************************************************

Wzory dokumentów

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Oświadczenie członka stowarzyszenia pracującego społecznie

KARTA CZASU PRACY WOLONTARIUSZA

******************************************************

Informacja o spotkaniu z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Piastowa 25.10.2012

LISTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH OBECNYCH 25.10.2012 Piastów

*******************************************************

Zaproszenie do udziału w seminariach nt. PPP

*******************************************************

Zaproszenie - bezpłatne seminaria - Pruszków

********************************************************

Relacja ze spotkania Pruszkowskiej Grupy Roboczej dla NGO (z dn. 17.10.2012)

********************************************************

Przypomnienie: spotkanie Pruszkowskiej Grupy Roboczej - 17 października godz. 16.30 

Przypominam o nadchodzącym spotkaniu. Zajmiemy się na nim przede wszystkim ostatnimi przygotowaniami do konferencji ngo (15 listopada), porozmawiamy również o trwających konsultacjach powiatowego programu współpracy.

Dodam również, że o wszystkich działaniach grupy można poczytać na stronie Mazowii (http://www.mazowia.org.pl/40,p_pruszkowski.html), zaś informacje szczegółowe nt. konsultacji, w tym projekt programu, znajdują się na stronie Starostwa (http://www.powiat.pruszkow.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=528).

Z poważaniem,
Paulina Sobieszuk

********************************************************

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

*********************************************************

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

*********************************************************

Warsztaty dla kobiet

*********************************************************

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu programu 2013

Projekt programu 2013 - zał.1

Formularz konsultacyjny programu 2013 - zał.2

*********************************************************

Oferta realizacji Zadania Publicznego - Parafialny Klub Sportowy "PIASTOVIA" Piastów

****************************************************

Spotkanie organizacyjne w sprawie konferencji organizacji pozarządowych - 12 września godz. 16.30, Pruszków

*********************************************************

Mazowieckie konkursy promujące wolontariat - Edycja 2012

1. Pismo Pełnomocnika Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

2. Regulamin_Mazowieckie_Barwy_Wolontariatu_2012

3. Regulamin_OPW_na_Mazowszu_2012

4. Wolontariat - plakat2012

**********************************************************

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r.

Pliki doc

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

Załącznik nr 1 - WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Załącznik nr 2 - WZÓR UMOWA NR ..... o wsparcie/powierzenie1) realizacji zadania publicznego pod nazw

Załącznik nr 3 - WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE1) z wykonania zadania publicznego

Piliki pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

Załącznik nr 1 - WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Załącznik nr 2 - WZÓR UMOWA NR ..... o wsparcie/powierzenie1) realizacji zadania publicznego pod nazw

Załącznik nr 3 - WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE1) z wykonania zadania publicznego

   

Ustawy i rozporządzenia związane z działalnością organizacji pozarządowych
Teksty aktów prawnych pochodzą ze stron serwisu Sejmu RP - internetowego systemu aktów prawnych, który jest dostępny pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/ . Tekstów rozporządzeń i zarządzeń (także ich projektów) można szukać na stronach odpowiednich ministerstw oraz urzędów centralnych.