KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piastowski Słownik Biograficzny

Piastowski Słownik Biograficzny – miejski projekt edukacyjny

Piastów to nie tylko sypialnia Warszawy. Mieszka tu i pracuje wielu ludzi wartych poznania i zapamiętania, nierzadko wybitnych w swojej dziedzinie lub mających oryginalne pasje. Nazwiska najbardziej znanych i zasłużonych można znaleźć na stronie naszego miasta w zakładce Sławni piastowianie, jednak informacje o nich są jedynie hasłowe.

Narodził się więc pomysł, aby te informacje rozwinąć i w ten sposób przybliżyć mieszkańcom miasta sylwetki ciekawych osób. W roku szkolnym 2010/2011 rozpoczęła się realizacja miejskiego projektu edukacyjnego pod nazwą Piastowski Słownik Biograficzny, zainicjowanego i opracowanego przez doradczynie metodyczne wspomagające pracę nauczycieli, Henrykę Bęczkowską i Kalinę Sobczyńską.

Cele projektu to przede wszystkim kształtowanie postawy obywatelskiej i patriotycznej dzieci i młodzieży poprzez propagowanie wiedzy o ciekawych, zasłużonych i wybitnych mieszkańcach Piastowa, integracja i aktywizacja środowiska oświatowego w Piastowie oraz rozwijanie współpracy środowisk szkolnych z władzami i instytucjami samorządowymi.

Projekt jest przeznaczony dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów z naszego miasta. Zadaniem zespołów uczniowskich pracujących pod opieką nauczycieli jest zebranie materiałów o wybranych zasłużonych mieszkańcach Piastowa oraz opracowanie ich w formie nadającej się do publikacji na stronie internetowej miasta.

Zachęcam do zapoznania się z prezentowanym materiałem, bo warto przekonać się, jak wspaniali ludzie żyją w Piastowie!

Projekt trwa!

Można zgłaszać propozycje kolejnych postaci, można podzielić się ciekawymi materiałami.

Nauczycieli zainteresowanych rozwijaniem projektu zapraszam do współpracy.

Kalina Sobczyńska
doradca metodyczny
e-mail: kalinasob@gmail.com

 

Baran Czesław

 

 

Gęsicki Zbigniew "Juno"

 

Grabowska Irena

 

Kalbarczyk Janusz

 

Kamiński Aleksander

 

Kapler Józef

 

Krygierowie: Hieronim, Domicela oraz Władysława

 

Kurowska - Kulesza Janina

            Przesłanie młodych

            Zdjęcia ze spotkania

 

Pipiórska Halina

 

Popławski Stanisław Teodor

 

Siedlecki Andrzej

            Biografia

            Album zdjęć

            Galeria zdjęć

 

 

Sokorska Bogna

 

Sokorski Jerzy

 

Tykwiński Artur

          Mistrz w jujitsu

          Mistrz świata w juitsu - biografia

 

 

 

Woronin Marian