KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UCHWAŁA Nr VI/20/2011 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 15 marca 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr LXXIII/346/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z 26 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok