KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UCHWAŁA Nr LXXIII/347/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011