KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piastowie.
ul. 11-go Listopada 8

klatka B: parter, pok. 4
tel/fax 22 77 05 215

gkrpa.piastow@aol.pl
profilaktyka@piastow.pl

 

**********************************************************

Zapraszamy osoby uzależnione i współuzależnione na spotkania grupy
Anonimowych Alkoholików które odbywają się na terenie Piastowa :
w poniedziałki w godzinach 18.00-20.00 przy al. Krakowskiej 17
środę, niedzielę ul. 11 listopada 8 ( w budynku świetlicy
środowiskowo-integracyjnej ) w godzinach 17.00-19.00
czwartki ul. Orzeszkowej 23 w godzinach 19.00-21.00

***********************************************************

Informujemy iż w środy od godziny 16-18 w budynku Urzędu Miejskiego ul. 11 listopada 8 klatka a II piętro funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej, który świadczy porady specjalistyczne w zakresie :
- profilaktyki uzależnień i współuzależnień, profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, systemu procedowania Niebieskich Kart
- kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu karnego
- dostępności pomocy terapeutyczno- psychologicznej,
- kierowania do instytucji świadczących pomoc prawną w zakresie prawa karnego, rodzinnego, mieszkaniowego oraz cywilnego
- pomocy interwencyjnej we współpracy ze służbami z terenu miasta Piastowa (Policja, OIK, MOPS)
- podjęcia stosownych działań ukierunkowanych na zmianę w trudnej sytuacji życiowej
Punkt Interwencji Kryzysowej ma również za zadanie motywowanie i kierowanie ofiar oraz sprawców przemocy do grupowych form pomocy o charakterze edukacyjnym, korekcyjnym, terapeutycznym i profilaktycznym.


Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Wojciech Stanaszek - przewodniczący
2. Michał Koperski
3. Mariusz Wyralski
4. Katarzyna Paluch

 

Zadania komisji

Uzależnienie

Placówki lecznictwa - alkohol

Mitingi

Al-Anon

Pomocne linki

Szukaj porozumienia z dzieckiem. Bliżej siebie - dalej od narkotyków. Poradnik dla rodziców.