KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zakres kompetencji sekretarza

1. Wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza,
2. Prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu,
3. Nadzór i koordynowanie oraz nadawanie ostatecznej formy aktom wewnętrznym Urzędu,
4. Nadzór nad obsługą biurową Biura Rady Miejskiej,
5. Nadzór, organizacja i koordynowanie zadań związanych z wyborami, referendami oraz z przeprowadzeniem spisów powszechnych,
6. Nadzorowanie pracy niżej wymienionych Referatów:
- Referatu Ogólno-Organizacyjnego
- Referatu Spraw Obywatelskich
- Biura Rady.