KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zakres kompetencji skarbnika

1. Wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza,
2. Realizacja budżetu Gminy,
3. Bieżąca analiza budżetu Gminy,
4. Kontrola finansowa Urzędu i innych jednostek organizacyjnych Gminy,
5. Zapewnienie ochrony mienia komunalnego,
6. Realizacja zadań wynikających z ustaw: o dochodach i finansach gminy, o finansach publicznych itp.
7. Nadzorowanie pracy Referatu Finansowego.