KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miejski

Budynek przy ul. 11-go Listopada 2

 

1.   Referat  Podatków i Budżetu

referatfinansowy@piastow.pl

tel. 22 77 05 220

 

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, podatek rolny, kasa

 

- Podatek od środków transportowych, dzierżawa, wieczyste użytkowanie gruntu, opłata adiacencka

 

- Księgowość budżetowa

 

- Kasa

 

2.   Referat  ds. Obronnych,

Obrony  Cywilnej  i Zarządzania  Kryzysowego

zzk-oc@piastow.pl

tel. 22 77 05 219

 

  3.   Referat  Ogólno-  Organizacyjny

sekretariat@piastow.pl

tel.   22  77 05 210

4.   Informatyk

informatyk@piastow.pl

  tel. 22 77 05 214

  5.   Audyt i Kontrola wewnętrzna

audyt@piastow.pl


6.   Biuro  Rady  Miejskiej

biuro-rady@piastow.pl

tel.   22  77 05 235

fax. 22 753-83-21

 

  Budynek przy ul. 11-go Listopada 8

 

1.  Referat  Spraw  Obywatelskich 

                                            Biuro Dowodów Osobistych        tel. 22 77 05 282

sprawyobywatelskie@piastow.pl

ewidludn@piastow.pl

tel.  22  77 05 280

 

  2.  Referat  ds. Zamówień  Publicznych
zamowieniapubliczne@piastow.pl

tel.   22 77 05 265

3.  Referat ds. Inwestycji i Remontów
inwestycje@piastow.pl

tel.  22  77 05 270

  4.  Urząd  Stanu  Cywilnego
usc@piastow.pl

tel.  22  77 05 275

 

5. Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

  -  Gospodarka Komunalna

gkm@piastow.pl

gospkom@piastow.pl

tel. 22 77 05 240

  -  Działalność Gospodarcza

dzialgosp@piastow.pl

tel. 22 77 05 244

  -  Ochrona Środowiska

ochronasrod@piastow.pl

tel. 22 77 05 243,

 

6. Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami

geodezja@piastow.pl

tel. 22 77 05 250


7. Referat Urbanistyki i Architektury

architektura@piastow.pl

tel. 22 77 05 260

 

8. Pełnomocnik ds. Profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom

profilaktyka@piastow.pl

tel. 22 77 05 215