KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siostry Franciszkanki i Misjonarki Maryi

 

ul. Słowiańska 21

tel. 22 723 66 77

Siostry prowadzą przedszkole (w czasach gomułkowskich ochronka) na terenie Piastowa, które powstało pod koniec lat 60-tych. Obecnie pod kierownictwem siostry Joli.

 

Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi

ul. Piotra Skargi 20

tel. 22 723 66 77

http://przedszkolefmm.strefa.pl

Trochę historii i teraźniejszości

Według oficjalnych dokumentów Przedszkole funkcjonuje od roku 1969. Od tego roku siostry zaczęły przyjmować dzieci potrzebujące pomocy i opieki. Na początku warunki były bardzo skromne. Myśl o budowie nowego przedszkola zrodziła się wraz pojawieniem się nowych możliwości, przyniesionych przez zmiany społeczno-polityczne w naszej Ojczyźnie po roku 1989. Siostry pragnęły realnie włączyć się w odnowę narodową poprzez pomoc rodzinom w wychowaniu dzieci. Pracę tę prowadziły już ponad 20 lat, mimo iż ówczesny system nie pozwalał na tego rodzaju zaangażowanie. Korzystając z nowych możliwości siostry pragnęły by ich praca była bardziej owocna i obejmowała większą ilość dzieci jak również ich rodziny.

Budowę nowego przedszkola rozpoczęto 18 kwietnia 1990 roku a we wrześniu 1991 roku Przedszkole otworzyło swoje podwoje dla 80 dzieci. W 1992 roku oficjalnie zarejestrowano Przedszkole w Kuratorium Oświaty w Warszawie jako Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi. We wrześniu 1996 roku otworzono oddział zerowy dla dzieci 6-letnich i od tego czasu w przedszkolu jest ponad 90 dzieci w czterech grupach wiekowych. Dyrektorkami Przedszkola były siostry: Małgorzata Książek, Jolanta Zelent, Agnieszka Gańko. Obecnie dyrektorką jest s. Jolanta Zelent.

Przedszkole jest dobrze wyposażone i stopniowo dostosowywane do nowych standardów.

Przedszkole jest czynne od 700 do 1630 (od poniedziałku do piątku). Pracuje według terminarza szkolnego (wolne przerwy świąteczne, wakacje). W każdej grupie jest po dwie osoby odpowiedzialne za dzieci.

Prowadzone są również zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, rytmika, język angielski, logopedia - są prowadzone przez osoby świeckie odpowiednio do tego przygotowane. W przedszkolu mamy wypracowane plany pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi. Każdy rok ma swój temat. Dzieciom organizujemy dużo różnych imprez, wycieczek (teatr, muzeum, las, ZOO...), konkursów: geograficzny, recytatorski, itp. Przedszkole nasze uczestniczy też w Olimpiadzie dla Przedszkoli z Piastowa.

Program wychowawczy Przedszkola oparty jest na charyzmacie Zgromadzenia Sióstr FMM. Dzieląc się naszym charyzmatem, pragniemy zachwycić dzieci i rodziców duchowością św. Franciszka z Asyżu i osobą Maryi, rozmiłować w Eucharystii i uwrażliwić na sprawy misji, szczególny akcent kładziemy na wychowanie religijne, patriotyczne.

W przedszkolu został ustalony program przygotowań do obchodów 40-lecia Przedszkola.

Każdego roku opracowywany jest plan współpracy z rodzicami, mamy też wypracowany plan formacji religijnej. Dla rodziców raz w miesiącu organizujemy spotkania ogólne lub grupowe dotyczące formacji religijnej, psychologicznej, pedagogicznej. Zapraszane są na te spotkania różne osoby: księża, siostry, misjonarze, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, instruktorzy zajęć dodatkowych...

W Przedszkolu organizowane są: spotkania modlitewne dla rodziców, Eucharystia dla dzieci i rodziców, dni skupienia, "dni otwarte" - spotkania indywidualne z rodzicami, uroczystości dla rodziców i z rodzicami, wspólne wyjazdy rodzinne służące integracji rodziców, dzieci i sióstr. Rodzice są uwrażliwiani na misje, pomoc ubogim, biednym, potrzebującym. Organizujemy też loterie misyjne, a nasze Przedszkole od wielu już lat współpracuje i pomaga dzieciom z Przedszkola w Afryce, prowadzonemu przez nasze siostry.

W Naszym Przedszkolu kładziemy mocny akcent na współpracę z rodzicami, pragniemy w ten sposób służyć nie tylko dzieciom, ale też i ich rodzicom i rodzinom. Staramy się to czynić w różnorodny sposób, będąc uważnymi na współczesne znaki czasu.

Przedszkole jest placówką katolicką, przyjmującą za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.

W naszej pracy z dzieckiem stwarzamy sytuacje, w których poznaje ono swoją wartość w odniesieniu do Boga i drugiego człowieka. Przedszkole bezpośrednio po rodzinie, staje się dla dziecka miejscem poznawania, doświadczania, działania, a także przeżywania jego spraw, jego relacji z innymi, ze sobą, z Panem Bogiem.

To Bóg powierza nam dzieci, byśmy pomagały rodzicom przygotować je do dalszego życia. To, co zostanie zaszczepione w sercu dziecka w najwcześniejszych latach, owocować będzie później. Mamy nadzieję, że program wychowawczy, który proponujemy pomoże im stawać się ludźmi wartościowymi, kochającymi Boga, otwartymi na innych, zauważającymi tych, którym trzeba pomóc, radosnymi, wdzięcznymi - po prostu ludźmi szczęśliwymi.