KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plany zagospodarowania przestrzennego

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu mieszkaniowo - usługowego p.n. osiedla "Malczewskiego".
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego p.n. Orła Białego.
 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Warszawskiej i Wojska Polskiego w Piastowie.
 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Piastowa.
 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Piastowa.
 6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Piastowa, etap 1.
 7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Piastowa, etap 2 i 3.
 8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części północnego Piastowa.
 9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Piastowa "Osiedle Wieniawskiego".
 10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Piastowa "Zachód I".
 11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Piastowa "Wojska Polskiego - północ".
 12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa, "E. Orzeszkowej - Południe".
 13. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części północnego Piastowa „Warszawska”
 14. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Zachód II”
 15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa – „HARCERSKA"
 16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa, "E. Orzeszkowej - Zachód".
 17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa, "Al. Krakowska - Północ".
 18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa, "Al. Krakowska - Południe".
 19. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Piastowa etap 2 i 3
 20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa "E.Orzeszkowej - Południe"
 21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa, "Dworcowa - Północ"
 22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa - Wysockiego
 23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa - Dworcowa-południe