KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik 2 Wyniki analizy SWOT

Wyniki analizy SWOT

 

Silne strony Piastowa

 1. Bliskość Warszawy, duża wartość nieruchomości - 6 pkt.
 2. Postępujący rozwój infrastruktury technicznej i telekomunikacji (wiadukt, kanalizacja i inne inwestycje) 6 pkt.
 3. Dobry poziom szkolnictwa - 5 pkt.
 4. Dobry system komunikacji z innymi miastami - 3 pkt.
 5. Potencjał ludzki - 3 pkt.
 6. Stosunkowo lepsze niż u sąsiadów warunki bezpieczeństwa - 3 pkt.
 7. Stabilny i sprawny samorząd - 2 pkt.

Słabe strony Piastowa

 1. Problemy komunikacyjne - 6 pkt.
 2. Brak bazy sportowo- kulturalno-rekreacyjnej - 6 pkt.
 3. Zbyt mały obszar miasta, za duże zagęszczenie - brak terenów rozwojowych pod inwestycje - 6 pkt.
 4. Zanieczyszczenie środowiska, Braki w infrastrukturze technicznej - 5 pkt.
 5.   Niewystarczające bezpieczeństwo - 4 pkt.
 6. Słaba opieka medyczna - 3 pkt.
 7. Brak wyraźnego centrum miasta lub innych "wyznaczników" miasta - 3 pkt.
 8. Brak silnych ośrodków gospodarczych i miejsc pracy, upadający przemysł, brak inwestycji z zewnątrz - 3 pkt.
 9. Brak budownictwa komunalnego-socjalnego - 2 pkt.
 10. Źle zlokalizowane uciążliwe usługi i produkcja (targowisko) - 2 pkt.

Szanse Piastowa

 1. Nowy węzeł komunikacyjny (Konotopa-autostrada) - 5 pkt.
 2. Dalszy rozwój warszawskiej aglomeracji (przyłączenie Piastowa jako niezależnej gminy) - 5 pkt.
 3. Uzupełnienie infrastruktury technicznej zwłaszcza inwestycje ekologiczne, zmniejszenie zanieczyszczeń - 5 pkt.
 4. Przyciągnięcie inwestorów do zagospodarowania upadających zakładów, zwłaszcza w zaawansowanej technologii i usługach - 4 pkt.
 5. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - 4 pkt.
 6. Racjonalna gospodarka samorządowa - 2 pkt.
 7. Inwestycje w oświatę, rozbudowa szkolnictwa ponadgimnazjalnego - 2 pkt.
 8. Poprawa stanu bezpieczeństwa -2 pkt.

Zagrożenia dla Piastowa

 1. Wzrost przestępczości i patologii społecznych - 6 pkt.
 2. Zanieczyszczenie środowiska spowodowane rozbudową lotniska i autostrady oraz kolejowym transportem niebezpiecznych substancji - 5 pkt.
 3. Brak terenów budowlanych, inwestycyjnych, rekreacyjnych - 4 pkt.
 4. Spadek dochodów i uprawnień miasta i co za tym idzie - inwestycji - 3 pkt.