KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa projektów inwestycyjnych

(8) Mapa projektów inwestycyjnych

 

Projekt 1.1 Budowa wodociągów (zgodnie z projektem 6.2 - doprowadzanie mediów do terenów przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną.)

Projekt 1.2 Dokończenie kanalizacji sanitarnej ((zgodnie z projektem 6.2). /B,C1/

Projekt 1.3 Zakład utylizacji odpadów stałych (projekt ponadmiejski)

Projekt 1.4 Kanalizacja deszczowa wraz z oczyszczalnią i przepompownią.

Projekt 1.5 Oczyszczenie Konotopy - Utraty (projekt ponad-miejski).

Projekt 1.6 Budowa cmentarza

Projekt 2.1 Ratusz z centrum usługowym (nowy obiekt) z ew. lokalizacją komisariatu policji

Projekt 2.2 Biblioteka multimedialna (nowy obiekt) z jednoczesną rozbudową zespołu szkół : gimnazjum-liceum (lokalizacja także dla Projektu 9.1) /B3/

Projekt 2.3 Sztuczna ślizgawka sezonowa /B3/

Projekt 3.1 Rozbudowa i modernizacja Przychodni Zdrowia. /B3/

Projekt 3.2 Monitoring miasta.

Projekt 3.3 Dom Seniora (nowy obiekt). /B3/

Projekt 3.4 Budowa budynku mieszkalnego dla 40-50 rodzin w ramach TBS. /A2/

Projekt 4.1 Wykup gruntów i budowa dróg.

Projekt 4.2 Ścieżki rowerowe w mieście (między osiedlami i przez tory).

Projekt 5.1 Targowisko - przeniesienie i modernizacja. /B3/

Projekt 8.1 Rozbudowa i modernizacja stadionu PIAST. /B3/

Projekt 8.2 Budowa basenu (w udziałem prywatnego inwestora) /B3/

Projekt 8.3 Ścieżki rowerowe na terenach rekreacyjnych.

Projekt 8.4 Zagospodarowanie terenów nad Żbikówką dla celów rekreacyjnych. /A,B,C,D1/