KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozkład wydatków z budżetu miasta przeznaczonych na realizację projektów inwestycyjnych tej strategii w założonym okresie dziesięcioletnim 2002 - 2011 ( w milionach zł )

6) Rozkład wydatków z budżetu miasta przeznaczonych na realizację projektów inwestycyjnych tej strategii w założonym okresie dziesięcioletnim 2002 - 2011 (w milionach zł).

Nr. Projektu
2002-2011
ogółem miasto
2002
2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2011
1.1 i 6.2 2,25 2,25 0,05 0,05 0,05 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
1.2 i 6.2 7,00 2,00 0,50 0,50 0,50 0,50            
1.3 16,00 2,00       1,00 1,00          
1.4 10,00 5,00   1,50 1,50 2,00            
1.5 12,50 2,17 0,04 0,08 0,50 0,50 0,55 0,50        
1.6 4,50 4,50             1,50 1,00 1,00 1,00
2.1 5,00 5,55           0,25 0,25 0,25 0,15 0,15
2.2 i 9.1 7.15 4,15         0,15 2,00 1,00 1,00    
2.3 0,30 0,30   0,30                
3.1 0,20 0,20 0,20                  
3.2 2,00 1,65   0,33 0,33 0,33 0,33 0,33        
3.3
4,00 2,00                 1,00 1,00
3.4 i 6.1 7,50 6,50                 3,25 3,25
4.1 12,60 12,60 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26
4.2 0,50 0,30   0,10 0,10 0,10            
5.1 2,50 2,50   1,00 1,50              
8.1 1,00 1,04 0,04 0,04 0,60              
8.2 14,00 8,50       1,50 4,00 3,00        
8.3 i 8.4 3,00 2,00       0,50 0,50 0,50 0,50      
Razem 112,00 65,21 2,09 5,57 6,34 7,99 8,09 8,14 7,06 6,06 6,96 6,96

Nakłady miasta mogą być mniejsze jeśli gminy sąsiednie będą zainteresowane projektem.

Planowany rozkład wydatków nie uwzględnia spłat kredytów.