KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harmonogram i wstępne oszacowanie projektów

(5) Harmonogram i wstępne oszacowanie projektów

 

 

 

Obciążenie budżetu miasta wydatkami na inwestycje związane z realizacją strategii

 

Założenia wstępne:

 

 

  1. Przyjmuje się, że projekty wykonawcze realizowane będą sukcesywnie w okresie 2002 - 2015. Finansowanie inwestycji związanych z tymi projektami planowane obecnie jest na okres 10 lat (2002r - 2011r).
  2. Zakłada się udział wydatków na inwestycje w budżecie miasta na poziomie 20% dochodów ogółem począwszy od roku 2003 oraz utrzymanie tej proporcji inwestycji przez następne 10 lat.
  3. Zakłada się, że proporcje wydatków na inwestycje związane z realizacją projektów wykonawczych tej strategii do pozostałych wydatków inwestycyjnych miasta będzie następująca: od r 2002 do roku 2007 - 100%, począwszy od r. 2008 - 70% inwestycje strategiczne -30% inne.
  4. Zakłada się dofinansowanie zewnętrzne projektów wykonawczych tej strategii w wysokości minimum 30% ich kosztów inwestycyjnych (z kredytów oraz środków pomocowych krajowych i zagranicznych).

Poniższy rozkład wydatków z budżetu miasta przeznaczonych na realizację tej strategii w założonym okresie wynika z powyższych założeń i winien służyć do oceny stopnia wykonania strategii.