KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programy operacyjne i projekty wykonawcze

(3) Programy operacyjne i projekty wykonawcze

 

 

Dla realizacji celów strategicznych ustanawia się dziewięć programów operacyjnych:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Rozwój infrastruktury inżynieryjno-technicznej i ochrona środowiska.
  2. Zagospodarowanie centrum miasta jako przestrzeni publicznej.
  3. Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia, przeciwdziałanie patologiom i poprawa warunków życia seniorów.
  4. Usprawnienie komunikacji i ochrona przed zagrożeniami komunikacyjnymi.
  5. Aktywizacja gospodarcza oraz promocja miasta.
  6. Zwiększenie wpływów do budżetu miasta.
  7. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
  8. Rozwój kultury, sportu i rekreacji.
  9. Rozwój nowoczesnej edukacji .