KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misja i cele strategiczne

(2) Misja Strategiczna

 

Piastów ma być dobrym miejscem do życia, zamieszkałym przez społeczność przedsiębiorczą, solidarną i mocno związaną ze swoim miastem.

 

 

 

 

 

Cele strategiczne:

 

 

Cel strategiczny I

 

Poprawa jakości życia w mieście poprzez właściwe wykorzystanie przestrzeni i uzupełnienie infrastruktury oraz stworzenie lepszych możliwości dla rekreacji i wypoczynku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel strategiczny II

 

Przyciągnięcie inwestycji z zewnątrz, aktywizacja gospodarcza mieszkańców oraz zwiększenie dochodów miasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel strategiczny III

 

Aktywizacja lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie sportu oraz inicjatyw kulturalnych, społecznych i edukacyjnych.