KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsultacje społeczne i analiza SWOT

Część druga

konsultacje społeczne

 

Rada Miejska w Piastowie na sesji w dniu 28 czerwca 2000 roku podjęła uchwałę w sprawie podjęcia prac zmierzających do opracowania "Strategii rozwoju Miasta Piastowa na lata 2000-2015". W związku z tym, dnia 1 grudnia 2000 roku odbyło się w Gimnazjum nr 1 spotkanie, na którym wykonano analizę problemów miasta metodą SWOT. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji społecznych oraz samorządu (lista w załączniku nr 1).

W dyskusjach grupowych uzgodniono listy silnych i słabych stron miasta oraz szansę i zagrożenia, jakie przed nim stoją. Następnie listy te porównano, celem ustalenia jednolitej wersji. Punktacja jest wynikiem częstości występowania danego problemu na porównywanych listach. W jednolitej wersji uwzględniono jedynie te problemy, które uzyskały 2 pkt. lub więcej (wyniki analizy SWOT w załączniku 2).

Dnia 26 stycznia 2001 roku mieszkańcy Piastowa zostali zaproszeni na otwarte zebranie w sali kina "Baśń". W spotkaniu wzięło udział około 200 osób. Uczestnicy zapoznali się z wynikami analizy SWOT i zostali zaproszeni do udziału w zespołach problemowych, których zadaniem było przygotowanie projektów do strategii rozwoju miasta (skład osobowy zespołów problemowych w załączniku 3).

Zespoły problemowe pracowały w okresie od 20 lutego do 20 listopada nad przygotowaniem projektów do strategii rozwoju miasta w oparciu o diagnozę obecnego stanu oraz wg własnego rozeznania w potrzebach mieszkańców. W efekcie powstał zarys strategii prezentowany poniżej.