KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infrastruktura społeczna

(6) Infrastruktura społeczna

Do infrastruktury społecznej należą: placówki oświatowe i kulturalne, służba zdrowia i ośrodki opiekuńcze, oraz obiekty sportowe i rekreacyjne.

 

Placówki oświatowo-wychowawcze i kulturalne.

Miasto ma 4 przedszkola miejskie, 5 szkól podstawowych, 2 gimnazja, 1 liceum i Zespół Szkól wraz z liceum. Ponadto w Piastowie działa Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej. Szkoły są obsługiwane przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych. Ponadto działają trzy niepubliczne placówki oświatowo-wychowawcze: Jedna szkoła podstawowa, jedno gimnazjum i jedno przedszkole prowadzone przez siostry zakonne. W szkołach podstawowych Piastowa przypada około 17 uczniów na 1 nauczyciela, podobnie jak w Pruszkowie i o dwoje uczniów więcej aniżeli wynosi średnia dla województwa.

Aktywną działalność prowadzi Miejski Ośrodek Kultury, działa również Miejska Biblioteka Publicza wraz z czterema filiami.

 

 

 

 

Służba zdrowia i opieka społeczna

Piastów obsługiwany jest przez jedną przychodnię ogólną oraz jej filię. Działa też Miejski Ośrodek Opieki Społecznej. Odczuwany jest brak przychodni specjalistycznych.

 

Zabytki i miejsca lokalnej tożsamości.

Szczególną wartość posiada przedwojenny zespół osiedla kolejowego o dworkowej architekturze, który przewidziany jest do wpisu do rejestru zabytków. Ponadto miasto posiada ok. 20 obiektów zabytkowych, w tym secesyjny Biały Pałac, dawniej siedziba oficerów wywiadu i kontrwywiadu II RP. W czasie wojny działała w Piastowie tajna Szkoła Podhorążych i miasto było ważnym centrum Polski Podziemnej. Upamiętnia to symboliczny kamien poświęcony ge. Leopoldowi Okulickiemu, ps. "Niedżwiadek", ostatniemu Komendantowi Armii Krajowej, zamordowanemu w Moskwie w 1946 r.

 

Sport i rekreacja

Miasto ma dość bogatą infrastrukturę sportową. Oprócz wspomnianych dwóch klubów Piastów posiada 8 kortów tenisowych i oddaną niedawno do użytku dużą halę sportową z widownią (przy Szkole Podstawowej nr.1). Brakuje jednak zagospodarowanych zielonych terenów rekreacyjnych.