KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktywność obywatelska

(4) Aktywność obywatelska

W Piastowie jest zarejestrowanych 12 organizacji typu non-profit (3 fundacje i 9 stowarzyszeń społecznych). Szczególnie aktywne są stowarzyszenia i kluby sportowe, takie jak KS Piast i KS Pivot, oraz towarzystwa tenisowe i rowerowe. Działalność charytatywna prowadzona jest przy trzech parafiach: św Michałą Archanioła, Matki Boskiej Częstochowskiej i Chrystusa Króla Wszechświata.

Jednak w porównaniu do gmin ościennych, liczba zarejestrowanych organizacji non-profit jest w Piastowie stosunkowo niewielka. Może to wynikć z faktu, iż część organizacji społecznych działających na terenie miasta nie została jeszcze zarejestrowana. W takim wypadku należy doradzić ich członkom odpowiednią rejestrację, co jest warunkiem nowoczesnego zorganizowania społeczeństwa obywatelskiego.

 

Wykres 23 Wskaźnik obywatelskiego zorganizowania: liczba organizacji non-profit działających w mieście na 1000 osób w wieku produkcyjnym

Innym wskaźnikiem obrazującym poziom obywatelskiej aktywności jest frekwencja wyborcza. O ile frekwencja wyborcza była dotychczas w Piastowie powyżej średniej krajowej i wyższa niż w gminach powiatu pruszkowskiego, to jest ona jednak niższa niż w gminach stołecznych Ursusie i Włochach.

 

Wykres 24 Frekwencja wyborcza (wybory do Sejmu 1997)

Miasto ma wyjątkowo stabilne struktury samorządowe. Od 10 lat działa w niezmienionym składzie ten sam Zarząd reprezentujący opcję centro-prawicową, a urząd pełni ten sam burmistrz. W ostatnich wyborach samorządowych w 1998 r. frekwencja wynosiła 38,6%.