KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potencjał rozwojowy Piastowa

II Potencjał rozwojowy Piastowa

Na potencjał rozwojowy składają się zasoby miasta, takie jak cechy demograficzne jego mieszkańców (potencjał ludnościowy), stan lokalnej gospodarki, oraz szeroko rozumiana infrastruktura, zarówno inżynieryjno techniczna jak i społeczna (placówki oświatowe, kulturalne, sportowe i rekreacyjne). Dla właściwej oceny tych zasobów należy dokonać ich porównania do warunków istniejących w gminach konkurencyjnych dla Piastowa, czyli w najbliższym sąsiedztwie, tj. w stołecznej gminie Ursus, oraz w powiatach pruszkowskim i zachodnio-warszawskim, a w szczególności w miastach Pruszków i Ożarów Mazowiecki, z którymi Piastów ma ścisłe powiązania funkcjonalne oraz poprzez infrastrukturę transportową i inżynieryjną.

Poniższa analiza opiera się głównie na danych na rok 1999. Aby ocenić niektóre trendy sięgniemy do danych wcześniejszych.