KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poziom urbanizacji

(2) Poziom urbanizacji

Zachodnie pasmo obszaru metropolitalnego znajduje się obecnie w stanie przyspieszonej urbanizacji. Piastów należy do najbardziej zurbanizowanych części tego obszaru i jest jednym z centrów tzw. Pruszkowskiego Zespołu Miejskiego. W szczególności, miasto leży na przecięciu dwóch ciągów urbanistycznych: jednego ciągnącego się w stronę Ursusa i drugiego w stronę Komorowa, Nowej Wsi i Michałowic. Następuje również przyspieszenie urbanizacji na sąsiadujących terenach gminy Brwinów.

Jednym ze wskaźników stopnia urbanizacji jest gęstość zaludnienia. Z wykresu 3 można wnioskować, że wskaźnik ten jest dla Piastowa wyższy od średniej dla pozostałych miast aglomeracji warszawskiej, łacznie z Miastem Stołecznym. Tak wysoka gęstość zaludnienia wynika również ze sposobu wytyczenia granic miasta, zwłaszcza z gminami Michałowice i Ożarów Mazowiecki, których granice przecinają granice parafii.

Wysoka gęstość zaludnienia w Piastowie ma swoje złe i dobre strony. Do negatywów należy niewielka ilość terenów rozwojowych, zwłaszcza z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe. Jako pozytywny zaś można uważać fakt, że wysoka gęstość zaludnienia w połączeniu ze stosunkowo wysokimi dochodami mieszkańców składają się na dobry poziom siły nabywczej w mieście, czyli chłonność rynku, co może przyciągać inwestorów z zewnątrz i stwarza dobre warunki dla rozwoju lokalnego sektora usług.

 

 

Wykres 3 Gęstość zaludnienia w Piastowie w porównaniu do gmin sąsiednich (ludność na km.kw.).