KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Migracje w obszarze metropolitalnym

(1) Migracje w obszarze metropolitalnym

Jak dotychczas, poziom migracji w obszarze metropolitalnym jest umiarkowany, choć wykazuje on już charakterystyczne zróżnicowanie. Największa migracja jest skierowana w stronę zachodniego obrzeża metropolii, co jest jednym z objawów wysokiego potencjału rozwojowego tych terenów.

 

Wykres 2. Poziom migracji w powiatach obszaru metropolitalnego i sąsiadujących, za okres 1997 - 1999 łącznie, w procencie ludności.

Dotychczasowe prognozy demograficzne przewidują dla obszaru metropolitalnego utrzymanie się dotychczasowego poziomu migracji, lub niewielkie jego zwiększenie. Prognozy te jednak nie biorą pod uwagę nasilających się różnic w warunkach życia między obszarem metropolitalnym a jego najbliższym rolniczym otoczeniem. Nie uwzględniają one również przyszłych skutków reprywatyzacji oraz wprowadzenia nowego podatku od nieruchomości ad valorem, które sprawią, że koszty mieszkania w samej Warszawie znacznie wzrosną i coraz więcej osób będzie szukało tańszych mieszkań na obrzeżach metropolii.

Z wyżej wymienionych powodów można się spodziewać w niedalekiej przyszłości znacznie większego wzrostu migracji do obrzeży Warszawy aniżeli można to przewidywać na podstawie dotychczasowych danych GUS.