KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat Podatków i Budżetu

ul. 11 Listopada 2

tel. 22 77 05 220

22 77 05 223, pok. nr 7
22 77 05 224, pok. nr 5
22 77 05 222, pok. nr 9
22 77 05 226, pok. nr 9

referatfinansowy@piastow.pl

Kierownik - Małgorzata Pawłowicz

 

Wniosek o zaświadczenie o figurowaniu w podatkach

Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

 

rok 2015

- Uchwała Nr LV/326/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 13 października 2014r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XLII/238/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego zmienionej uchwałą Nr XLIII/247/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 listopada 2013 roku.

- Uchwała Nr XLII/238/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 października 2013r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.

- Uchwała Nr XLIII/247/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XLII/238/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.

 

- UCHWAŁA Nr XLII/237/2013 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 22 października 2013 roku - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

- UCHWAŁA Nr XLIII/246/2013 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 19 listopada 2013 roku - w sprawie zmiany w uchwale Nr XLII/237/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

-Uchwała Nr XXVII/151/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - plik do pobrania

 

rok 2014

- Uchwała Nr XLII/238/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 października 2013r - w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.

- Uchwała Nr XLIII/247/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 listopada 2013r. - w sprawie: zmiany w uchwale Nr XLII/238/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.

- UCHWAŁA Nr XLII/237/2013 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 22 października 2013 roku - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

- UCHWAŁA Nr XLIII/246/2013 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 19 listopada 2013 roku - w sprawie zmiany w uchwale Nr XLII/237/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

-Uchwała Nr XXVII/151/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - plik do pobrania

 

rok 2013

      -   Uchwała Nr XXVII/150/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

    -  Uchwała Nr XXVII/151/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

      - Uchwała Nr XIV/67/2011 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.

 

2012 rok

2011 rok

 

Obsługa księgowa miasta

ul. 11 Listopada 2, pokój nr 18

tel. centrala 723-00-12

  • Księgowość podatkowa
  • Księgowość Organu
  • Księgowość Jednostki
  • Rozliczenia VAT dotyczące miasta Piastowa