KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat Urbanistyki i Architektury

ul. 11 Listopada 8

klatka B: piętro I, pok. 6

tel. 22 77 05 260 lub 22 77 05 261

architektura@piastow.pl 

Kierownik -

 

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - decyzje
 

1. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - 107 zł – (dla funkcji innej niż mieszkaniowa) Wniosek o wydanie decyzji
2. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – 107 zł Wniosek o wydanie decyzji
3. Przeniesienie decyzji o warunkach na rzecz innego podmiotu - 56 zł

Wypis i wyrys

1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego formatu A-4 - do 5 stron 30 zł, powyżej 5 stron - 50 zł.
Podanie o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2. Wypis ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piastowa formatu A-4 - do 5 stron 30 zł powyżej 5 stron 50 zł.
3. Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego formatu A-4 - 20,00 zł. oraz za każdą następną rozpoczętą A4 - 20 zł, nie więcej niż 200 zł.
4. Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piastowa formatu A-4 - 20 zł. Za każdą następną rozpoczętą A4 - 20 zł, nie więcej niż 200 zł.

Pozostałe:

1. Podanie o zaświadczenie o położeniu nieruchomości – 17 zł
2. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu – 17 zł

 

Ulice powiatowe:
Warszawska, Al. Tysiąclecia, Al. J. Piłsudskiego, Bohaterów Wolności, L. Lisa-Kuli, J. Tuwima, Dworcowa