KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwoleń

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (pdf)

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (doc)

Podstawa prawna :

- ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.)

 

Opłata za korzystanie z zezwolenia zgodnie z w/w ustawą

Termin realizacji:

- do 1 miesiąca

Odbiór zezwolenia:

- Osobiście przez wnioskodawcę