KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udzielenie licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką osobową na obszarze Miasta Piastowa

- Wniosek:

Wniosek o udzielenie licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką osobową (pdf)

Wniosek o udzielenie licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką osobową (doc)

Podstawa prawna :

-ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz. 874 z późn. zm)

Opłata za udzielenie licencji od każdego pojazdu:

· Od 2 do 15 lat – 200 zł

· Od 15 do 30 lat – 250 zł

· Od 30 do 50 lat – 300 zł

Termin realizacji

- do 1 miesiąca

Odbiór licencji:

· Osobiście przez wnioskodawcę