KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości i wydawanie zaświadczeń o nadanym numerze

Wymagane dokumenty

  1. wniosek
  2. odbitka z mapy sytuacyjnej z zaznaczonym numerem ewidencyjnym działki
  3. kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości

Opłaty
Opłata skarbowa 17 zł.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225, poz.1635

Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Piastowie.

Termin i sposób załatwienia sprawy
Wydanie stosownego zaświadczenia następuje niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów.
 

Jednostka odpowiedzialna
Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami
klatka B: I piętro, pok. 7
tel. 22 77 05 250