KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy

Termin i sposób wnoszenia opłat
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej dokonuje się do 31 marca każdego roku trwania użytkowania w kasie Urzędu Miasta lub na konto bankowe urzędu.
Aktualizacja opłat
Aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego dokonuje się nie częściej niż raz w roku, na podstawie aktualnej wyceny wartości nieruchomości.

Tryb odwoławczy
Od aktualizacji opłat rocznych przysługuje odwołanie bezpośrednio do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie zgodnie z art. 77 do art. 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
 

Jednostka odpowiedzialna
Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami
klatka B: I piętro, pok. 7
tel. 22 77 05 250

Podstawa prawna
art. 71 oraz art. 77 do art. 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004r. Nr 61, poz. 2603 z późn. zm.).