KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

 

 

 

 

 

 

  ul. 11 Listopada 2a

  tel. 22 723 65 06
  tel./fax: 22 723 75 30

  www.mickiewicz.internetdsl.pl

  sekretariat@mickiewicz.internetdsl.pl

  Dyrektor - Maria Konopka

 

Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza
w Piastowie istnieje od 70 lat
(1945 - 2015)
Wkrótce obchody jubileuszowe!!!

 

Dyrektor: mgr Maria Konopka
Organ prowadzący: Powiat pruszkowski

„...W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał;
aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również umiał bardziej być
nie tylko z drugim, ale i dla drugich...”
Jan Paweł II

Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza
w Piastowie

05-820 Piastów, ul. 11-go Listopada 2A
tel.: 022 723 65 06; tel/fax.: 022 723 75 30

www.mickiewicz.internetdsl.pl
e-mail: sekretariat@mickiewicz.internetdsl.pl;
            liceum@piastow.pl
Dyrektor: mgr Maria Konopka

Kandydat składa w sekretariacie liceum podanie wydrukowane ze strony internetowej szkoły lub pobrane w sekretariacie szkoły.

 

Proponowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2015/2016:

Rozszerzone przedmioty nauczania w klasach:

1a- język polski, historia, WOS*/j. angielski*
Drugi język obcy nowożytny do wyboru: j. francuski/ j. niemiecki

1b- matematyka, fizyka*/geografia*, język angielski
Drugi język obcy nowożytny do wyboru: j. francuski/ j. niemiecki

1c – biologia, chemia oraz język angielski
Drugi język obcy nowożytny do wyboru: j. francuski/ j. niemiecki

Mając na uwadze zainteresowanie w ubiegłych latach rozszerzeniami: język polski*/geografia*, biologia, język angielski uwzględniamy możliwość utworzenia takiej klasy.

*przedmiot do wyboru (realizacja przedmiotu przy grupie min. 15 osób)

Język angielski jest kontynuacją nauki tego przedmiotu z gimnazjum.


Zajęcia dodatkowe obejmują:
koła przedmiotowe, przygotowanie do matury, warsztaty dziennikarskie, warsztaty filmowe, koło psychologiczne, szkolny klub przedsiębiorczości, lekcje muzealne i teatralne, zajęcia z wykorzystaniem różnych zasobów kultury, wyjazdowe seminaria polonistyczno-historyczne, wycieczki krajowe i zagraniczne, współpraca z uczelniami, wolontariat, zajęcia sportowe.

Opieka medyczna i psychologiczna: pielęgniarka, pedagog szkolny.

Terminy:
a) Kandydatów do naszej szkoły – gimnazjalistów oraz ich rodziców zapraszamy na spotkania informacyjne, możliwość poznania szkoły, rozmowy z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami w godz. 18.30 – 19.30
• 18.III.2015
• 22.IV.2015
• 27.V.2015

b) Zapraszamy – 13 czerwca 2015r (sobota) od godz. 12.00 na piknik szkolny związany z jubileuszem 70-lecia istnienia Liceum

c) Składania dokumentów i zasady przyjęć: zgodnie z Zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Zasadami Rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Piastowie na rok szkolny 2015/2016


Szkoła nie jest przystosowana do przyjmowania uczniów niepełnosprawnych.   

 

Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2014/2015 - pdf

Historia szkoły