KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zbiórka odpadów niebezpiecznych

Gminny punkt zbierania elektrośmieci 

Teren przy aptece, na Alei Tysiąclecia - druga sobota miesiąca - godz. 9:00 do 14:00

Zatoczka przy stacji TRAFO na ul. Wysockiego (naprzeciw studni oligoceńskiej) - trzecia sobota miesiąca - godz. 9:00 do 14:00

ul. Warszawska 49/51 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-16

W związku z tym, iż są to odpady niebezpieczne prosimy nie gromadzić zużytego sprzętu na terenie przy aptece w innych dniach niż wyznaczone przez Urząd Miejski w Piastowie.

Elektrośmieci to nieużywane, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne sprzęty elektryczne i elektroniczne.

Elektrośmieci zawierają wiele szkodliwych substancji, które po wydostaniu się z uszkodzonego urządzenia przenikają do gleby. Powoduje to nie tylko zatruwanie środowiska naturalnego, ale stanowi także zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do śmietnika. Grozi za to kara grzywny do 5 tysięcy złotych.

Elektośmieci większe gabarytowo jak lodówki, pralki można również zostawić bezpłatnie w sklepie przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sklep ma obowiązek przyjąć tę samą ilość i ten sam rodzaj sprzętu, co nowo zakupiony, bez względu na markę.

Z gminnego punktu zbierania oraz sklepów zużyte urządzenia trafiają do zakładów przetwarzania. Tam są demontowane, a zawarte w nich niebezpieczne substancje po odzieleniu przekazywane są do unieszkodliwienia. Elementy i surowce odzyskane z elektrośmieci przewożone są do recyklera, który ponownie wykorzystuje je do wytworzenia nowych produktów.

 

Zbiórka zużytych baterii

Pojemniki na zużyte baterie są umieszczone na terenie wszystkich szkół w Piastowie z przeznaczeniem do zbiórki dla uczniów.

Pozostali mieszkańcy mogą wrzucać baterie do pojemników ustawionych w:

Urząd Miejski w Piastowie

ul. 11 Listopada 8

  klatka B pok.3

W sklepie można kupić wiele rodzajów baterii i akumulatorów małogabarytowych, które różnią się wielkością, kształtem i składem chemicznym.

Związki metali w nich zawarte takie jak: kadm, rtęć, nikiel, lit, cynk i mangan powodują, że po użyciu ogniwa galwaniczne stają się odpadem niebezpiecznym.

Każda bateria i akumulator wyrzucony do kosza na śmieci, do lasu lub na łąkę powoduje zagrożenie dla środowiska.

Wszystkie zużyte baterie zebrane selektywnie poddawane są recyklingowi dzięki czemu:

 • zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska,
 • odzyskuje się wiele cennych surowców np. cynk,
 • zmniejsza się ilość odpadów na składowisku.
   

Zbiórka przeterminowanych leków odbywa się we wszystkich aptekach naszego miasta.

W każdej aptece jest ustawiony oznakowany pojemnik do którego można wrzucać przeterminowane leki, które są odbierane przez specjalistyczną firmę i przekazywane do utylizacji.

Adresy aptek w Piastowie:

 • ul. Dworcowa 1,
 • al. Marszałka J. Piłsudskiego 32,
 • al. Tysiąclecia 2 a,
 • ul. Harcerska 16,
 • ul. Harcerska /TESCO/,
 • ul. Łukasińskiego 25.

Przeterminowane leki należą do grupy odpadów niebezpiecznych. Mogą stanowić potencjalne zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia ludzi, szczególnie dzieci. Nawet po długim czasie zachowują dużą aktywność biologiczną. Niektóre leki o silnym działaniu znajdują się w wykazie trucizn.

Leków, których termin przydatności minął, nie należy wyrzucać do śmieci. Powinny być gromadzone w odpowiednich pojemnikach i utylizowane w specjalnych warunkach.