KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

21-04-2015

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informuję, że Miasto Piastów przystąpiło do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – strategicznego dokumentu niezbędnego do ubiegania się o środki z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 na zadania związane z zaopatrzeniem w ciepło i energię, budownictwem publicznym i mieszkalnictwem komunalnym, gospodarką przestrzenną czy gospodarką odpadami.

Istotą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest zapewnienie korzyści ekonomicznych i społecznych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, płynących z działań zmniejszających emisje gazów cieplarnianych, osiąganych m.in. poprzez zmniejszenie energochłonności, wzrost innowacyjności i udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł energii czy wdrożenie nowych technologii w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki.

Posiadanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli miastu ubiegać się o środki finansowe z różnych programów w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020r. Pozwoli także pozyskiwać fundusze na inne działania inwestycyjne mające na celu zwiększenia efektywności energetycznej budynków, w tym budynków użyteczności publicznej.

Wobec powyższego zwracam się z ogromną prośbą o wypełnienie zamieszczonej poniżej ankiety, która pozwoli na rozpoznanie stanu istniejącego oraz rzeczywistych potrzeb w dziedzinie ograniczenia emisji szkodliwych gazów i niepotrzebnych strat energii.

Uprzejmie proszę o zwrot wypełnionej ankiety do referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Piastowie, ul. 11 Listopada 8, klatka „B”, pok. 3.

Burmistrz Miasta Piastowa

Ankieta dla mieszkańców Miasta Piastowa - doc

Ankieta dla mieszkańców Miasta Piastowa - pdf

 

« Powrót