KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Zaproszenie na LVI sesję Rady Miejskiej w Piastowie

Zaproszenie na LVI  sesję Rady Miejskiej w Piastowie

28-10-2014

W dniu 4 listopada 2014 roku (wtorek) w sali Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się LVI sesja Rady Miejskiej w Piastowie. Początek o godz. 17.00.

1. Otwarcie LVI sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LV sesji RM.
4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy LV i LVI sesją RM.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIV/311/2014 Rady Miejskiej
w Piastowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Zachód I”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części Piastowa „Zachód I”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „E. Orzeszkowej –
południe”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na
2014 rok Miasta Piastowa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/269/2014 Rady
Miejskiej w Piastowie z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia programu
osłonowego Miasta Piastów „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata
2014-2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Piastowa na rok 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy w 2015
roku Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami
określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/122/2008 Rady Miejskiej
w Piastowie z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie
Miasta Piastowa.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/117/2008 Rady Miejskiej
w Piastowie z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie
Miasta Piastowa.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIII/358/2006 Rady Miejskiej
w Piastowie z dnia 10 października 2006 r. w sprawie nadania nazw ulicom na
terenie Miasta Piastowa.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ujednolicenia nazewnictwa ulic na terenie miasta
Piastowa.
17. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Panów Sławomira Strzałkowskiego
i Franciszka Wacha na działanie Burmistrza Miasta Piastowa.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Sprawy różne i wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad LVI sesji RM w Piastowie.
 

« Powrót