KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Nowości z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 28 lipca 2014 r.

Nowości z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 28 lipca 2014 r.

29-07-2014

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok"

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 28 lipca do 5 września 2014 r.

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/konsultacje_projektu_rocznego_programu_wspolpracy_samorzadu_wojewodztwa_mazowieckiego_z_organ-2.html?cHash=371bf11076

FIO Mazowsze Lokalnie

Fundacja Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie Europa i My oraz Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS zapraszają do udziału w programie FIO Mazowsze Lokalnie.

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, szczególnie w małych społecznościach lokalnych, ale też małych wspólnot w dużych miastach, które mają ograniczony dostęp do zasobów materialnych, wiedzy czy innowacji.

http://mazowszelokalnie.pl/

 

« Powrót