KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Zaproszenie na L sesję Rady Miejskiej w Piastowie

Zaproszenie na L sesję Rady Miejskiej w Piastowie

08-04-2014


W dniu 15 kwietnia 2014 roku (wtorek) w sali Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się L sesja Rady Miejskiej w Piastowie. Początek o godz. 17.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie L sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji RM.
4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XLIX a L sesją RM.
5. Stanowisko Rady Miejskiej w Piastowie w sprawie karty „Warszawa+”.
6. Stanowisko Rady Miejskiej w Piastowie w sprawie ewentualnej zamiany
    wskazanych nieruchomości za nieruchomość LO im. A. Mickiewicza
    w Piastowie.
7. Sprawozdanie z działalności z zakresu Obrony Cywilnej, Zarządzania
    Kryzysowego i Spraw Obronnych w 2013 roku.
8. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Miasta Piastowa
    z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3      ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na
  2014 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2014-2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej
          Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie przy Al. Krakowskiej 20 w Piastowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej
          Nr 4 im. Bohaterów spod Darnicy przy ul. Żbikowskiej 25 w Piastowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania
        Rady Miejskiej w Piastowie przed sądami administracyjnymi.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Sprawy różne i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad L sesji RM w Piastowie.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
Maria Ziółek

 

« Powrót