KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Nowości z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 14 lutego 2014 r.

Nowości z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 14 lutego 2014 r.

14-02-2014

Konsultacje zmiany programu współpracy na 2014 rok
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego

zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”.
http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/informacja_konsultacje_zmiany_programu_wspolpracy_na_2014_rok.html?cHash=982db88c10

Zaproszenie do udziału w konferencjach regionalnych, w ramach konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konferencjach regionalnych, które zostaną zorganizowane wg poniższego harmonogramu w poszczególnych miastach Mazowsza.
http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/zaproszenie_do_udzialu_w_konferencjach_regionalnych_w_ramach_konsultacji_spolecznych_projektu_reg.html?cHash=bf970f3455

Konsultacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Zarząd Województwa Mazowieckiego podaje do publicznej wiadomości projekt RPO WM 2014-2020 w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Konsultacje trwają od 29 stycznia do 5 marca 2014 r.
http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/konsultacje_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_mazowieckiego_na_lata_2014_2020.html?cHash=2c5cd5bc33

Biuro Dialogu Obywatelskiego
Departament Organizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
tel. 022 59 79 172
e-mail: dialog@mazovia.pl
www.dialog.mazovia.pl

« Powrót