KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Nowości z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 30 stycznia 2014 r.

Nowości z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 30 stycznia 2014 r.

30-01-2014

Konsultacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego podaje do publicznej wiadomości projekt RPO WM 2014-2020 w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Konsultacje trwają od 29 stycznia do 5 marca 2014 r.

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/konsultacje_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_mazowieckiego_na_lata_2014_2020.html?cHash=2c5cd5bc33

Spotkanie informacyjne dotyczące nowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zapraszają do udziału w spotkaniu na którym zaprezentowany zostanie nowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 oraz zasady ubiegania się o dotacje.

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/spotkanie_informacyjne_dotyczace_nowego_programu_fundusz_inicjatyw_obywatelskich_2014_2020.html?cHash=892314585e

Pozarządowy Nowy Rok 2014

Rok 2014 dla mazowieckich organizacji pozarządowych to przede wszystkim rok kontynuacji prac nad ważnymi dla trzeciego sektora programami i strategiami regionalnymi. Współpracę finansową organizacji z samorządem województwa determinował będzie Program Postępowania Ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego. Szczegółowy jej zakres określa Program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok, przyjęty przez Sejmik Województwa w dniu 25 listopada 2013 r., a także budżet województwa, uchwalony 16 grudnia ubiegłego roku. W 2014 r. organizacje mogą się również spodziewać zmian w ważnych ustawach i rozporządzeniach.

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/pozarzadowy_nowy_rok_2014.html?cHash=3d26fdb5ec

Biuro Dialogu Obywatelskiego
Departament Organizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
tel. 022 59 79 172
e-mail: dialog@mazovia.pl
www.dialog.mazovia.pl

« Powrót