KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Do przedstawicieli organizacji pozarządowych i Dyrektorów szkół podstawowych w Piastowie

Do przedstawicieli organizacji pozarządowych i Dyrektorów szkół podstawowych w Piastowie

08-01-2014

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłasza konkursy związane z  „Organizacją imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” realizowanych w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich”,

podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży” oraz dotyczących projektu „Multisport” I „Mały Mistrz” związanego z pozalekcyjnymi zajęciami sportowymi dla uczniów, których realizację przewidziano w 2014 roku.

Założeniem tych projektów „Multisport” i „Mały Mistrz” jest upowszechnianie postaw sportowych i prozdrowotnych poprzez udział dzieci w aktywności ruchowej zbieżnej z fazami rozwojowymi, nastawionej głównie na ich wszechstronny i harmonijny rozwój. Program jest skierowany do wszystkich organizacji pracujących z dziećmi na poziomie szkoły podstawowej, a w szczególności do klubów sportowych, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych prowadzących zajęcia sportowe dla dzieci. Beneficjentami przedsięwzięcia będą uczniowie klas IV - VI oraz klas I – III szkół podstawowych. Zajęcia sportowe mają być prowadzone w różnych formach i dyscyplinach sportowych, stymulując ich aktywność – sportowo – rekreacyjną. Oferta sportów i zajęć uzależniona jest od inwencji jej organizatorów oraz od lokalnych tradycji i priorytetów. Zajęcia maja się odbywać na różnych obiektach sportowych dających możliwość uprawiania wielu sportów, zachęcających dzieci do wyboru ulubionego (dla danej osoby) sportu – zgodnie z jej zainteresowaniami i predyspozycjami. Głównym celem projektu jest nabycie przez dzieci zróżnicowanych umiejętności ruchowych oraz kreowanie wzorów prozdrowotnych. W programie wyeksponowana jest wychowawcza funkcja sportu i jego związki z kulturą, a także rola aktywności fizycznej w umacnianiu więzi rodzinnych i kultywowania lokalnych tradycji sportowych.

Zachęcam do wzięcia udziału w procedurze konkursowej i do realizacji takich przedsięwzięć sportowych, które będą odpowiadać Państwa zamiarom i możliwościom organizacyjnym.

Wszelkie informacje w tym zakresie są zawarte na stronie: http://www.msport.gov.pl/ w zakładce konkursy.

Andrzej Banasiak - Inspektor ds. sportu UM w Piastowie

PROJEKT „MULTI SPORT”

"Mały Mistrz"

 

« Powrót