KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Porozumienie w sprawie partnerstwa i współpracy na rzecz rozwoju Miasta Piastowa

Porozumienie w sprawie partnerstwa i współpracy na rzecz rozwoju Miasta Piastowa

17-12-2013

W dniu 13 grudnia 2013 roku miało miejsce uroczyste podpisanie Porozumienia w sprawie partnerstwa i współpracy na rzecz rozwoju Miasta Piastowa . Do partnerstwa przystąpiło Miasto Piastów i dziewięć organizacji pozarządowych : Fundacja im. Bogny Sokorskiej, Stowarzyszenie „Możesz”, Stowarzyszenia Artystyczne KMT, PKS „Piastovia”, Fundacja „Dzieci Mazowsza”, MUKS „Pivot”, PTTiB, MKS „Piast”, Stowarzyszenia PSCiR.

Celem porozumienia jest m.in. zintegrowanie działań na rzecz Miasta poprzez wspólne przygotowywania projektów „interdyscyplinarnych” oraz podnoszenie wiedzy przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na swoją działalność. Partnerstwo jest otwarte dla instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem Piastowa. Porozumienie powstało przy wsparciu Regionalnego Ośrodka Europejskich Funduszy Społecznych , które zapewnia pomoc szkoleniowo-doradczą w zakresie animacji działań i realizacji projektów , w szczególności współfinansowanych ze środków EFS.
Jolanta Buczkowska
 

« Powrót

Galeria