KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Zaproszenie na XLV sesję Rady Miejskiej w Piastowie

Zaproszenie na XLV sesję Rady Miejskiej w Piastowie

10-12-2013

W dniu 17 grudnia 2013 roku (wtorek) w sali Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Piastowie. Początek o godz. 17.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XLV sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji RM.
4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XLIV a XLV sesją RM.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na
        2013 rok Miasta Piastowa.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2013-2019.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
        budżetowego 2013.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
        i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
        Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Piastowa na rok 2014.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019.
10. Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta Piastowa na 2014 rok.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad XLV sesji RM w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
              w Piastowie
                Maria Ziółek
 

« Powrót