KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Konkurs „Lider Przedsiębiorczości Roku"

Konkurs „Lider Przedsiębiorczości Roku"

23-10-2013

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie serdecznie zapraszają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do wzięcia udziału w prestiżowym konkursie „Lider Przedsiębiorczości Roku", który organizowany jest już od 1994 roku w ramach promocji małej i średniej przedsiębiorczości.

Tytuł „Lider Przedsiębiorczości Roku" nadawany w ramach konkursu promuje szczególnie aktywne, innowacyjne, konkurencyjne i dynamiczne firmy produkcyjne, rzemieślnicze, handlowe i usługowe. O tytuł ten mogą ubiegać się również osoby i instytucje z otoczenia biznesu, działające na rzecz promocji i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Wyróżnienie otrzymuje corocznie jedynie kilkanaście najlepszych firm.

Konkurs stanowi integralną część Konferencji organizowanej w partnerstwie z Warszawską Giełdą Papierów Wartościowych.

Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2013 r. w Warszawie, w siedzibie Giełdy, ul. Książęca 4.

Wręczanie statuetek oraz Dyplomów „Lider Przedsiębiorczości Roku 2013" nastąpi pierwszego dnia konferencji.

O patronat honorowy nad konkursem „Lider Przedsiębiorczości Roku 2013" wystąpiliśmy do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Bronisława Komorowskiego.

O tytuł „Lidera Przedsiębiorczości Roku" ubiegać mogą się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: produkcyjne, rzemieślnicze, handlowe i usługowe oraz osoby i instytucje wspierające przedsiębiorczość.

Przedsiębiorstwa oceniane są w trzech kategoriach:
Mikro przedsiębiorstwa - firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników,
Małe przedsiębiorstwa - firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników
Średnie przedsiębiorstwa - firmy zatrudniające mniej niż 250 pracowników

Przyznanie wyróżnień „Lidera Przedsiębiorczości Roku" odbywa się na zasadzie dwustopniowej kwalifikacji:

Etap I - kompletowanie dokumentacji dotyczącej działalności i osiągnięć firmy, ocena formalna dokumentacji konkursowej.

Etap II - ocena i weryfikacja kandydatów przeprowadzona przez Kapitułę Konkursu na podstawie zasad „Kryterium oceny formalnej i merytorycznej firm konkursu Lider Przedsiębiorczości Roku", zatwierdzonej przez Kapitułę Konkursu oraz Finał Konkursu - wybór najlepszych firm i nadanie im tytułu „Lider Przedsiębiorczości Roku".

Promocją Konkursu i jego laureatów zajmą się nie tylko Organizatorzy, ale również media ogólnopolskie, regionalne i lokalne, które obejmą patronat medialny nad imprezą.

Dodatkowo Laureaci konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2013" w ramach działań promocyjnych otrzymają:

l/ znak (logo) LIDERA w wersji elektronicznej na płycie CD - do wykorzystania w materiałach promocyjnych firmy (m.in. na papierze firmowym, dokumentach);

2/ możliwość promocji firmy na stronie internetowej Fundacji lub Izby (umieszczenie logo, nazwy firmy, linku do strony www) na okres 12 miesięcy, począwszy od dnia otrzymania wyróżnienia.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w Biurze Organizacyjnym Konkursu: ankiety zgłoszeniowej oraz wniesienie opłaty rejestracyjnej i dostarczenie kopii dokonania przelewu do Organizatora konkursu.

Na zgłoszenia kandydatów do tytułu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2013" czekamy do dnia 4 listopada 2013 roku. Kompletną dokumentację konkursową wraz z załącznikami należy dostarczyć w formie drukowanej. Złożona dokumentacja powinna być odpowiednio zabezpieczona, oznakowana napisem „KONKURS LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2013" i dostarczona pocztą zwykłą lub kurierską do:

Biura Organizacyjnego konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku": ul. Smocza 2701-048 Warszawa, tel. (22) 838-56-73, fax. (22) 838-35-53, e-mail: oswiata®mirip.org.pl

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie powyższej informacji na temat organizowanego przez nas konkursu, a także wytypowania i rekomendowania kandydatów do tytułu Lidera. Wierzymy, że wśród Waszych partnerów/członków znajdują się firmy, które zasługują na miano LIDERA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2013.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Dorotą Gromadzką na powyższy adres.
Zapraszamy serdecznie wszystkie mikro, małe i średnie firmy oraz instytucje wspierające przedsiębiorczość, w tym jednostki samorządu terytorialnego do ubiegania się o to wyróżnienie, obecnie znane i cenione oraz postrzegane jako oznaka prawdziwego sukcesu gospodarczego, zarówno w kręgach decydentów jak i małych i średnich przedsiębiorstw.
 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU - LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU

Ankieta zgłoszeniowa do tytułu - Lider Przedsiębiorczości Roku 2013

 

« Powrót