KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok”

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok”

13-09-2013

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”. W załączeniu przesyłamy projekt Programu współpracy.
http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/konsultacje_projektu_rocznego_programu_wspolpracy_z_organizacjami_pozarzadowymi_na_2014_rok.html?cHash=665b969018

« Powrót