KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Nowości z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Nowości z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

26-06-2013

Materiały ze spotkań informacyjno-konsultacyjnych
W okresie od 5 do 21 czerwca odbył się cykl siedmiu spotkań informacyjno-konsultacyjnych z przedstawicielami organizacji pozarządowych, samorządów gmin i powiatów oraz przedsiębiorców. Spotkania odbyły się w Ciechanowie, Siedlcach, Płocku, Radomiu, Ostrołęce oraz dwukrotnie w Warszawie.

Podczas spotkań była okazja do zapoznania się z przebiegiem prac nad projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Prace nad projektem RPO są coraz bardziej zaawansowane, ich przebieg przedstawili pracownicy Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich.
Przedstawiony został również projekt „Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2013 – 2020”. Projekt strategii został opracowany w ubiegłym roku przez Fundację Bęc Zmiana w ramach zadania zleconego w otwartym konkursie ofert. Teraz przyszedł czas nad szersze przedstawienie dokumentu opinii publicznej i zaangażowanie partnerów społecznych w opracowanie ostatecznej treści strategii, która zostanie następnie przyjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.
Szczególną uwagę przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zwrócił punkt programu dotyczący realizacji przedsięwzięcia Aktywny Młody Mazowszanin – wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację młodzieży na terenie województwa mazowieckiego. W ramach tego przedsięwzięcia zachęcamy przedstawicieli gmin i powiatów do włączania młodzieży w działalność publiczną poprzez powoływanie młodzieżowych rad gmin i powiatów.

Prezentacje dotyczące wymienionych tematów wystąpień można pobrać ze strony: http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/materialy_ze_spotkan_informacyjno_konsultacyjnych.html?cHash=2f3e7fcafa
-------------------------------------------------------------------------------------
Do 30 czerwca zbieramy propozycje do programu współpracy na 2014 rok!
Uwagi do Programu zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści Programu, uzupełnień i doprecyzowania zapisów, itp. W celu składania propozycji przygotowany został formularz konsultacyjny oraz ankieta. Elektroniczna wersja formularza i ankiety dostępne są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” ---> Konsultacje programu na rok 2014: http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/konsultacje_programu_wspolpracy_na_rok_2014.html

Formularz i ankietę w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl. Formularz i ankietę w wersji papierowej można odesłać pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-472 Warszawa lub przekazać pracownikom Urzędu Marszałkowskiego na spotkaniach informacyjno konsultacyjnych, w czerwcu 2013 r. w: Płocku, Ciechanowie, Radomiu, Warszawie, Siedlcach i Ostrołęce.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom. Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza do udziału we współtworzeniu najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym w kolejnym roku.
-------------------------------------------------------------------------------------
XIV edycja Konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego
Samorząd Województwa Mazowieckiego – organizator konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, zaprasza Samorządy Gmin, Miast i Powiatów z terenu województwa mazowieckiego, stowarzyszenia oraz fundacje społeczno – kulturalne i naukowe, lokalne organizacje społeczno – kulturalne i naukowe działające na terenie województwa mazowieckiego oraz Komisje Sejmiku Województwa Mazowieckiego do zgłaszania kandydatów do XIV edycji konkursu.
Szczegóły na stronie:
http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/xiv_edycja_konkursu_nagroda_marszalka_wojewodztwa_mazowieckiego.html?cHash=e81b2da46f
-------------------------------------------------------------------------------------
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim na lata 2013-2020
W 2012 roku Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie podjął działania zmierzające do opracowania Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2013 - 2020. Opracowanie dokumentu w ramach otwartego konkursu ofert powierzono Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana. W efekcie powstał projekt Strategii, który po przejściu procesu konsultacji i legislacji stanowić będzie podstawę w kreowaniu polityki kulturalnej regionu.
Mając na uwadze obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz chęć poznania opinii zainteresowanych środowisk, zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w debacie społecznej, której celem jest zebranie uwag i propozycji niezbędnych do opracowania ostatecznej wersji dokumentu.
Szczegóły na stronie:
http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/konsultacje_spoleczne_projektu_strategii_rozwoju_kultury_w_wojewodztwie_mazowieckim_na_lata_2013_2.html?cHash=7c54a05f7b
-------------------------------------------------------------------------------------
Grodzisk Mazowiecki. Seminarium "Mądrze pozyskuj, dobrze inwestuj, owocnie współpracuj!"
Jak gospodarować pieniędzmi i pozyskiwać środki, aby utrzymać się na fali? Jak zapewnić sobie stabilność finansową na lata dzięki kapitałom żelaznym? Czym są fundusze wieczyste i dlaczego tradycja ich zakładania odradza się po latach? Narodowy Bank Polski we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii i Stowarzyszeniem Europa i My zapraszają na seminarium regionalne skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych i lokalnych samorządów, które odbędzie się 27 czerwca br. w Grodzisku Mazowieckim.
Szczegóły na stronie:
http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/grodzisk_mazowiecki_seminarium_madrze_pozyskuj_dobrze_inwestuj_owocnie_wspolpracuj.html?cHash=e45e74e920

Biuro Dialogu Obywatelskiego
Departament Organizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
tel. 022 59 79 172
e-mail: dialog@mazovia.pl
www.dialog.mazovia.pl

1. Roczny program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok

2. Formularz propozycji składanych do projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok ”

3. ANKIETA – JAKI PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2014 ROK?

 

« Powrót