KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

PROTOKÓŁ

PROTOKÓŁ

24-05-2013

komisji opiniującej wnioski o zlecanie i dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, kultury fizycznej , opieki wychowawczej w okresie 1 czerwca 2013 - 31 grudnia 2013r.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 18/2013 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 14 stycznia 2013 r. Komisja w składzie:

1. Zdzisława Zielińska - Przewodnicząca Komisji
2. Andrzej Banasiak – Sekretarz Komisji
3. Jolanta Buczkowska- Członek Komisji
4. Tomasz Sarnacki – Członek Komisji
rozpatrzyła dwie oferty złożone na realizację zadania :

1. Organizacja imprezy sportowo- rekreacyjnej „Dni Piastowa na sportowo” czerwiec 2013r. ogłoszonego w dodatkowym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i postanowiła zarekomendować Panu Burmistrzowi zlecenie tego zadania Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „ŻBIK” i przyznanie dofinansowania w kwocie 16.000 zł.

Na realizację zadania :
2. Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej „XII olimpiada niepełnosprawnych”- wrzesień 2013r. nie wpłynęła żadna oferta. .

Na tym protokół zakończono i podpisano.
1. Zdzisława Zielińska
2. Andrzej Banasiak
3. Jolanta Buczkowska
4. Tomasz Sarnacki

Piastów, dnia 21.05.2013r.

 

« Powrót