KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

21-05-2013

Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi uprzejmie informuje , iż z dniem 20 maja rozpoczynają się prace nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

Prace toczyły się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem z szerokim udziałem zainteresowanych organizacji pozarządowych . Jak zapewne Państwu wiadomo organizacje pozarządowe z całego województwa oprócz współpracy ze swoimi lokalnymi samorządami często podejmują współpracę z samorządem województwa. Udział zainteresowanych podmiotów pozarządowych w tworzeniu programu współpracy daje nadzieję na dostosowanie jego treści do potrzeb i planów sektora pozarządowego na kolejny rok.

Pismo Wojewody mazowieckiego

Zapraszamy do współtworzenia programu współpracy na 2014 rok!

Formularz propozycji składanych do projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok ”

ANKIETA – JAKI PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2014 ROK?

 

« Powrót